Hoppa till innehåll

Ryssland är ett konkret hot – artikel i Barometern

Attentatet med nervgasen Novitjok i Storbritannien är inte och ska inte ses som en ny företeelse. Det är snarare en del i en långvarig utveckling av Ryssland under regimen Putin. Det är en regim som anser sig ha rätt att döda politiska motståndare för att försvara sin egen makt och sina egna pengar. Och som utgör ett hot mot Sverige och Europa.

Invasionen av Ukraina må ha varit ett uppvaknande för många, som nervgasattacken varit för andra, men det innebär inte att den ryska utvecklingen mot ökad aggressivitet, våld och internationell kriminalitet har börjat först då. Den utvecklingen har pågått sedan Putin trädde till. Och den har utvecklats i omfattning under lång tid och blivit till en realitet som nu förändrar geopolitikens villkor.

Cyberkrig, desinformation, medvetna och uppenbara osanningar, invasioner av andra länder, finansiellt stöd för att stärka extremister och blåsa liv i etniska motsättningar. Penningtvätt i Europa och korruption för att påverka regeringar och politiker. Ett antal ryska medborgare förutom den giftmördade Litvinenko har dött under oförklarade omständigheter i Storbritannien samtidigt som en lång rad av Putinregimens företrädare har sina dolda eller öppna bankkonton i London.

Bombningar i Syrien, stöd till Assadregimens krig mot civila, med kemiska vapen och luftvärnsmissiler i Ukraina. Ubåtskränkningar och anflygningar mot svenska mål. Provokationer till havs och till sjöss. En omfattande upprustning av offensiva vapensystem och förband. Arktiska förband, stora luftlandsättningsförband, utveckling av moderna stridsvagnsförband och kraftigt ökad förmåga till kärnvapeninsatser över hela världen.

Kriget i Tjetjenien, Georgien och Ukraina. Trupper i Armenien och i Transnistrien i Moldavien. Försök till statskupp i Montenegro. Påtryckningar i Serbien. Inflytandepolitik i de baltiska staterna. Desinformation, datahackning och destabilisering gentemot Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien och Spanien liksom mot USA.

Inför detta kan vi inte förbli yrvakna utan vi måste inse att vi ligger efter och att omfattningen av hoten är större än vad varje enskild händelse kan få oss att tro. Det handlar vare sig om tillfälligheter eller skeenden som saknar samband, utan om ett Ryssland som gått i fel riktning sedan Putins tillträde.

Det är dags att vakna upp och inse att vi måste möta det hot som Ryssland utgör och återhämta den försvarsförmåga vi har försummat. Därför bör Sverige snabbt med ett engångsbelopp på 40 miljarder snabbt stärka försvaret och fullfölja detta med höjda försvarsanslag till de nivåer som varit normala för vårt land. Vi bör omgående se till att starta processen mot att bidra till Natos förmåga och styrka samtidigt som vi ökar vår egen säkerhet. Vi bör vara del i utvecklingen av en stärkt försvars- och säkerhetspolitik.

Vi måste bidra till att EU tydligt och med styrka sluter upp bakom Storbritannien när det gäller den ryska terrorattack som riktats mot landet liksom agera mot varje kränkning och provokation som nu pågår mot oss alla. Vår gemensamma försvarsförmåga måste stärkas och vår förmåga att möta desinformation, destabiliseringsoperationer och cyberkrig liksom Kremls användning av gas och olja för att tvinga in andra i beroende och korruption.

Det måste bli slut på yrvakenheten. Vi måste agera nu för att säkra det öppna samhälle Ryssland söker underminera och angripa.