Hoppa till innehåll

Ryssland är berett att göra allvar av sina hot- Artikel Norrtelje Tidning

  • av

Ukraina hotar inte Ryssland. Finland hotar inte Ryssland. Georgien hotar inte Ryssland. Danmark hotar inte Ryssland. Estland hotar inte Ryssland. Armenien hotar inte Ryssland. Sverige hotar inte Ryssland. Polen hotar inte Ryssland. Inte i något av dessa eller andra fall hotas vare sig den ryska regimen, ryskt territorium eller rysk integritet.

Likväl har Ryssland angripit och genomfört ett krig mot Georgien. Likväl har man uttryckligt hotat den estniska regeringen och genomfört avancerade cyberattacker mot landet. Likväl har man invaderat och ockuperat Ukraina med ett krig man fortsätter. Likväl hotar man Danmark och Finland med svåra militära repressalier om länderna inte följer en rysk kod för god grannskapspolitik.

Likväl hävdar man att länder som Sverige, Danmark och Finland odlar mot Ryssland fientliga planer. Likväl hävdar man ständigt att de baltiska staterna odlar en ryssfientlighet som drabbar ländernas ryska minoriteter. Likväl hotar man med stora såväl som små krig.

Dessa ryska hot beror inte på att det finns någon aggressivitet mot Ryssland utan på att den ryska regimens förmåga att påverka sin omvärld försvagas genom länder som vill och kan försvara sig mot de hot som Putinregimen utstrålar och gör allvar av på olika sätt. Det sker genom väsentligt mycket större militära övningar än vad vi sett sedan järnridåns fall och med en inriktning för dessa som klargör att det är länder i Norden och i Baltikum som är mål för den militära planeringen.

Skälen till att länder i Europa vill stärka sin säkerhet och sin försvarsförmåga beror på en rysk upprustning som riktar sig mot Arktis, Nordkalotten och mot Östersjöområdet, förutom att den krigföring vi ser i Ukraina är en varning nog om att Ryssland är berett på att göra allvar av hot och har förmågan att förverkliga dem.

Det är kring detta som svensk säkerhetspolitisk och försvarspolitisk debatt måste handla om. Vi måste utforma svensk säkerhetspolitik och svensk försvarspolitik inom ramen för en europeisk politik där målet om att hålla Europa samman i sin politik gentemot Ryssland måste vara ett överordnat utrikespolitiskt mål.

Gunnar Hökmark, delegationsledare moderaterna Europaparlamentet