Hoppa till innehåll

Ryska posten avslöjar hur ryska Duman ser på Europa – Dumans brev till parlamentariker

Det är journalisten Patrik Oksanen som har lyft fram detta brev från den ryska Duman, ställt som ett upprop till Europas parlamentariker. Om det verkligen skickats vet jag inte, men det är ett uttryck för den ryska arrogans som vi nu ser i konkret handling i krigföringen i Ukraina. Samma Duma som fattade beslut om att låta Rysslands president avgöra om Ukraina skulle invaderas och ockuperas hotar nu med krig för 800 miljoner människor om inte andra anpassar sig till den verklighet Ryssland vill ha.

 

I dag fortsätter Putins krig, och det är Putin som startat det, gjort det möjligt och som fortsätter att driva det samtidigt som han förnekar rysk inblandning. Det är osanningarna och förnekanden som gör den ryska aggressionen allvarlig. Samtidigt som man uppmanar andra till fred bryter man mot internationell rätt och andra länders suveränitet, hotar ytterligare andra länder och bryter mot varje fredsöverenskommelse så långt. Dumans brev är ett led i Rysslands krigföring. Läs det här:

 

 

 

Inofficiell översättning

 

Ryska Federationens Federalförsamlings Statsduma

av den sjätte mandatperioden

 

STATSDUMANS FÖRORDNING

 

om Ryska Federationens Federalförsamlings Statsdumas Vädjan ”Till ledamöter i OSSE:s Parlamentariska församling, Europarådets Parlamentariska församling, Europaparlamentet, parlament i europeiska länder”

 

Ryska Federationens Federalförsamlings Statsduma förordar att

 

1) anta Ryska Federationens Federalförsamlings Statsdumas Vädjan ”Till ledamöter i OSSE:s Parlamentariska församling, Europarådets Parlamentariska församling, Europaparlamentet, parlament i europeiska länder”.

2) skicka dessa Förordning och Vädjan till Ryska Federationens President V.V.Putin, Ryska Federationens Regering, Ryska Federationens Civilkammare, Parlamentariska Församlingen vid Organisationen för Avtalet om kollektiv säkerhet, OSS:s Interparlamentariska Församling, Europarådets Parlamentariska församling, OSSE:s Parlamentariska församling, Europaparlamentet, parlament i europeiska länder.

3) skicka dessa Förordning och Vädjan till ”Parlamentstidningen” för officiell publicering.

4) Denna förordning träder i kraft den dag som den antas.

 

Ryska Federationens Federala Församlings

Statsdumas Ordförande S.J.Naryshkin

 

Moskva, 23 januari 2015

№5964-6 GD

 

Ryska Federationens Federalförsamlings Statsduma

av den sjätte mandatperioden

 

STATSDUMANS VÄDJAN

 

till ledamöter i OSSE:s Parlamentariska församling, Europarådets Parlamentariska församling, Europaparlamentet, parlament i europeiska länder

 

Det nya året 2015 har ställt oss alla inför nya allvarliga utmaningar. Vi bevittnar att den allmäneuropeiska tragedin, följd av terrorattacker mot civila i Paris, Odessa, Donetsk och Lugansk samt upptrappning av den handelsekonomiska sanktionstvekampen, håller på att växa ut sig och redan hotar säkerheten av hela europeiska kontinenten.

Ledamöter i Ryska Federationens Federala Församlings Statsduma uppmanar alla sina kollegor – ledamöter i OSSE:s Parlamentariska församling, Europarådets Parlamentariska församling, Europaparlamentet, parlament i europeiska länder – att förena sina ansträngningar för att stävja krisen som redan inneburit elände och förstörelse Sydöstra Ukraina och nu äventyrar själva möjligheten till ett fredligt liv för över åttahundramiljoner européer.

2015 är ett år av det anmärkningsvärda sjuttioårsjubileet för antihitlerkoalitionens Stora Seger över de tyskfascistiska inkräktarna och dess kumpaner, som avsåg att förinta och erövra hela stater och folk, men tillintetgjordes med den enade folkviljan av Sovjetunionen, Storbritannien, Frankrike, USA och deras allierade.

Minnet av antihitlerkoalitionens soldaters gemensamma bedrift får inte mörklägga vårt stridsbroderskap och en för oss gemensam historia av kampen mot nazismen. Vi skall inte tillåta för arvtagarna till denna brottsliga ideologi och dem som numera står bakom deras rygg, att så split och alienation i de europeiska folkens familj. En sådan splittring har redan inte en gång i vår gemensamma historia resulterat i död och nöd, lidande och förstörda öden, hunger och förödelser.

Vi uppmanar alla europeiska parlamentariker att ena sig för att gemensamt överkomma motsättningarna och verka tillsammans för fred och framgång, samvetsgrant efterlevande av allmänt erkända principer och folkrättsliga normer, bland annat respekt för mänskliga rättigheter och friheter.

Det enorma ansvar för vår kontinents framtid, som ålagts på parlamentsledamöter, får oss att mobilisera alla krafter och medel för att Europa skall även framgent förbli en kontinent av stabilitet och blomstring, där man minns och hedrar offer och hjältar av det förra århundradets blodiga krig, samt gör allt möjligt för att det tjugoförsta seklet skall gå till historien som ett sekel av fred och en god grannsämja.

Vi uppmanar er, ärade kollegor, att inse på vilken rand världen hamnat inför Segerns sjuttionde årsdag, och att göra allt möjligt för att 2015 inte blir ett år av konfrontation och separation utan av ett återuppbyggt förtroende och förenande av ansträngningar till gagn för ett enat antifascistiskt och säkert Europa.

 

 

Ryska Federationens Federala Församlings

Statsdumas Ordförande S.J.Naryshkin

(underskrift)

 

Moskva, den 23 januari 2015