Hoppa till innehåll

Ryska påverkansoperationer riktas mot Sverige – artikel SvD Säkerhetsrådet

I rysk militär strategi är informationskrigföring, desinformation och påverkansoperationer en naturlig del av krigföringen som sådan och nära förenad med väpnade insatser. Genom desinformation och genom att aktivera grupper med en liknande agenda för den ryska regimen propaganda och desinformation vidare. Syftet är att så splittring, påverka motståndarens försvarsvilja och att underlätta för militära operationer.

Demonstrationer, cyberkrigföring och aktiviteter för att visa misstro mot svenskt försvar och offentliga myndigheter är därför en självklar del av varje militär planering mot Sverige och andra länder liksom i varje övning av militära angrepp.

Det är inget unikt. Invasionen i Ukraina föregicks av en mängd olika desinformationsaktiviteter liksom propaganda för att stimulera ryssvänliga grupper att agera på egen hand. I Ukraina använde sig rysk militär av hybridkrigföringens många olika nivåer, på samma sätt som man kan förvänta sig vid varje annat angrepp eller väpnad operation liksom i samband med större övningar.

På motsvarande sätt bedriver Ryssland i de baltiska staterna en aktiv desinformation bland annat genom egna TV-kanaler. Ett viktigt syfte är att söka mobilisera rysktalande grupper mot det egna landets regering och myndigheter men framförallt att sätta en världsbild av att det är Ryssland som hotas av aggressiva krafter i Europa och att detta i sin tur riskerar att drabba de baltiska länderna.

Det är som sagt inte något nytt. Rysk desinformation kom att bli en del av den amerikanska valkampanjen och den franska valkampanjen. I Sverige har Säkerhetspolisen under lång tid sett hur ryska påverkansoperationer syftar till att påverka svensk debatt och försvarspolitik.

Det har i Sverige lett till att vi sett en intensiv påverkningskampanj av den ryska regimen i allt från att sätta bilden att upproret i Ukraina drevs av nynazister till att värdlandsavtalet innebar ett fullt medlemskap i Nato. Insatserna sträcker sig från förfalskade brev som sägs vara från försvarsministern eller från den tidigare utrikesministern till mer samordnade budskap via egna media, skribenter, debattörer och nätverk för propaganda.

Nu senast har det skett i samband med den ryska anfallsövningen Zapad-17 och den svenska försvarsövningen Aurora-17. Ryssland har lyckats förbluffande väl gentemot svenska media med sin påverkans- och desinformationspolitik. Istället för en kritisk rapportering om den ryska anfallsövningen har vi fått en okritisk förmedling av det som är den ryska påverkanspolitikens huvudbudskap; nämligen att den svenska försvarsövningen är en provokation och kontroversiell, att den ryska övningen beror på att man i Ryssland känner sig trängt på grund av de baltiska staternas försvar och att den svenska försvarsövningen är en krigsövning i Nato-regi.

Det är en del av rysk hybridkrigföring, som beskrivs som operationer på olika slagfält. Därför är det allvarligt när Sveriges Television rapporterar om Aurora-17 som en “krigsövning” (2/9) och dess motståndare som “krigsmotståndare”. På samma sätt har det över hela spektra av media rapporterats om Aurora-17 som en “Natoövning” samtidigt som övningen (som går ut på att öva försvar av Sverige) på extremgruppernas villkor beskrivs som kontroversiell. Trots att sju av åtta partier stöder den, liksom att den har ett brett stöd i det svenska samhället.

Det får sägas vara ett misslyckande för svenska media och understryker behovet av en ökad medvetenhet om desinformationsaktiviteter, påverkansoperationer och nätverk som sätter en potentiell angripares världsbild i centrum för den politiska debatten i vad som kan vara ett framtida skymningsläge. Ett militärt angrepp och väpnade anfall kommer alltid att föregås av sådana operationer. Vi behöver öva även hur vi försvarar oss mot detta, inte minst när vi ser hur svagt vårt försvar är i denna del.

Det här behöver nu tas på största ansvar. Det är bra att regeringen och försvarsmakten har varnat för risken för desinformation men vårt försvar måste vara starkare än så. Svenska media behöver utbildning och övning i hur man möter desinformation och propaganda. Framförallt måste man ha integriteten, förmågan och verktygen att ta ett eget ansvar.

Det svenska samhället i sin helhet måste öva hur vårt samhälles institutioner klarar av att möta påverkansoperationer. Det finns flera sätt än marktrupper att invadera och infiltrera ett land med.