Hoppa till innehåll

Så här fungerar en regim som är rädd- Artikel Enköpingsposten

  • av

Det den ryska svartlistningen avslöjar en regim som i rädslan för dialog med andra och för omvärldens reaktioner stänger in sig själv mer än den stänger ute oss som hamnat på den så kallade svarta listan.

Putinregimen vill nu gärna framställa svartlistningen som ett tit-for-tat efter det att vissa ryska företrädare har vägrats inresa till EU. Så är det inte eftersom de ryssar som har fått inreseförbud i EU har det gemensamt att de varit ledande och ansvariga för brott mot internationell rätt och lagstiftning. Det finns ingen motsvarighet i detta till att vägra demokratiskt valda företrädare för europeiska länder inresa.

Grunden för svartlistningen är en annan. Den ryska regimen stänger nu sina gränser för den information och den dialog som kan riskera att sätta fokus på hur makten i Ryssland hanteras. Man stänger ner utländska organisationer och institut, man hindrar kulturutbyte och internationella forskningsstiftelser och man försöker på olika sätt stänga omvärlden ute för att den vägen avskärma ryska medborgare från den demokratiska debattens kritik och mångfald.

Den svarta listan som innebär att över 80 europeiska medborgare stängs av för inresa till Ryssland ska ses mot bakgrund av utvecklingen av Ryssland. Invasionen av Krim, ockupationen och annekteringen, det fortsatta kriget i Ukraina och den konflikt som Ryssland med detta tar med det internationella rättsystemet och den europeiska fredsordningen.

Nu kommer allt mer fakta fram om det som alla vet men Putin förnekat, nämligen om ryska soldater som är delaktiga i organiserad krigföring på Ukrainas territorium. De nyheterna sprids genom internationella media och når in till Ryssland. De avslöjar Putin som en osanningens man, som talar osanning inför sitt eget folk och som lämnat ärlighet och rätt bakom sig. Putinregimen vill mot den bakgrunden ha så stor kontroll som möjlighet över media och information som når det ryska samhället, och han vill ha så stor kontroll som möjligt över vilka som kan vara i dialog med företrädare för det ryska samhället.

Så här fungerar en regim som är rädd för sanning och öppen debatt. Starkare än så är inte Putin. Hans maktutövning vilar nu på den bräckliga förmågan att kunna slå ner på och stänga ute kritik. Samtidigt vill han kunna fortsätta med en politik som inte tål den öppna debattens ljus på sig.

Gunnar Hökmark, delegationsledare moderaterna Europaparlamentet