Hoppa till innehåll

Rusta mot rysk penningtvätt – artikel i Dagens Industri

Det pågår ett krig mot Europas demokratiska institutioner och rättsstater. Ryssland har redan ritat om Europas gränser genom annekteringen av Krim. Det andra kriget pågår under ytan, men är lika allvarligt.

Rysk penningtvätt används till att finansiera extrema politiska partier och rörelser, brott, korruption och subversiv verksamhet som fastighetsköp och försvarspolitiska installationer i länder som är utsatta för rysk krigsplanering.

Penningtvättsoperationer som tar dagar att genomföra kan ta år att upptäcka och dess storlek är svår att uppskatta. I en offentlig utskottsutfrågning i Europaparlamentet uppskattade professor Anders Åslund att den ryska regimen har tvättat mellan 7 200 och 11 800 miljarder kronor, samt att mellan 90 och 136 miljarder kronor har plockats ut ur statliga gasjätten Gazprom.

Penningtvätt, som tidigare har handlat om kriminellas tvätt av pengar för att göra dem vita, sker nu genom den ryska regimens grå zoner i en omfattning som saknar motstycke. Kleptokratins övertagande av företag och underrättelseorganisationers planering att föra ut pengar ur Ryssland kan sedan användas till destabilisering.

I USA har sådana aktiviteter på djupet påverkat det amerikanska samhället. Omfattningen av utredningarna är uppenbar och bekräftad av de amerikanska underrättelsemyndigheterna, enbart motsagd av den amerikanske presidenten som står i fokus för delar av utredningen.

Motsvarande operationer pågår gentemot europeiska länder. I Åbo skärgård byggdes fasta anläggningar intill den finska marinens rutter. I länder som Malta, Cypern, Bulgarien och Storbritannien har möjligheter funnits att köpa europeiska så kallade ”gyllene” pass, och politiska ledare har köpts eller vävts in i beroende.

Journalisten Daphne Caruana Galizia mördades 2017 när hon grävde i kopplingarna mellan maltesiska staten och ryska oligarker. Likaså den slovakiske journalisten Jan Kuciak mördades när han undersökte statlig korruption.

Svarta pengar har finansierat aktioner i sociala medier och penningbidrag till politiska rörelser som går i ryska intressens riktning. Den brittiska Leave-kampanjen fick inför brexit-omröstningen 2016 den största politiska donationen i landets historia med pengar som än så länge bara kunnat spåras till Isle of Man. Samtidigt utreds kampanjens ledare Arron Banks för sina kopplingar till Ryssland.

Rysk penningtvätt sker i så stora proportioner att den får säkerhetspolitiska konsekvenser. År 2015 uppskattade den amerikanska staten att 2 700 miljarder kronor årligen tvättades via landet och den brittiska staten menade att samma siffra för deras land var 1 100 miljarder kronor.

Deutsche Bank misstänks ha bidragit till att ha tvättat 90 miljarder kronor åt den ryska maffian. Danske Bank anses genom sin estniska filial ha tvättat ofattbara 2 000 miljarder kronor från Ryssland till Europa. Den lettiska banken Trasta Komercbanka bildades som en privatbank i det gamla Sovjetunionens Lettland som Riga bank, i praktiken en bank för penningtvätt åt ryska intressen.

Ryska svarta pengar döljs i Europa genom skalföretag. I Berlin ägs till exempel flera byggnader av Arkadij Rotenberg, som har sanktioner mot sig, och i London är det omvittnat att många tomma lyxbyggnader är köpta av ryska svarta pengar.

I en rapport som nu behandlas i EU-parlamentet har jag krävt att finansiella tillsynsmyndigheter och andra finanspolitiska myndigheter ska öka samarbetet över nationella gränser och utveckla samarbete med underrättelse- och säkerhetstjänster.

Därtill behövs skärpta straff för penningtvätt och utvidgade sanktioner (samt hårdare tag mot dem som bryter mot dem), i enlighet med den Magnitskij-lagstiftning som nu beslutas om i flera länder. Förfarandet med ”gyllene pass” måste upphöra omedelbart och preskriptionstiden för penningtvättsbrott förlängas.

Därför har jag också understrukit hur viktigt det är att EU följer Europaparlamentets krav på en europeisk Magnitskijlag för att slå tillbaka mot de element i Ryssland som genom uppenbara övergrepp mot rättsstat, lagar och mänskliga rättigheter berikar sig och för över pengar till andra länder.

Kriget pågår. Det är dags att vi försvarar oss.