Hoppa till innehåll

Rulla tillbaka överreglering viktigt

Det är bra att det inom EU-kommissionen nu diskuteras hur man ska kunna förenkla lagstiftningen om värdepappershandel, det som kallas MIFID ( Markets in Financial Instruments Directive) . Ett viktigt skäl är att den omfattande regleringen gör det svårt för marknaderna att utvecklas och fungera så säkert och stabilt som möjigt, ett annat att kraven på information för enskilda produkter och instrument är så omfattande att de blir kontraproduktiva. För den enskilde konsumenten blir det för mycket information som inte blir relevant och mer utformas för att friskriva den enskilde marknadsaktören snarare än att hjälpa kunden. 

Det är i sig ett viktigt steg därför att det bör följas av fler. Efter finanskrisen utbröt ett väldigt reglerande. Till stor del var det motiverat för att skapa större säkerhet och stabilitet men det blev också till ett självändamål i sig som snarare motverkade sitt syfte och hindrar nya aktörer att konkurrera med befintliga. Det finns en viktig skillnad mellan att reglera marknader vad gäller ansvar, transparens och krav på kundnytta och att reglera enskilda produkter och tjänster med omfattande krav på innehåll och struktur. Det är den förra linjen som bör gälla och det inskränker sig inte till de finansiella marknaderna. 

Det är bra om vi 2019 skulle kunna få se en process som handlar om att ta en andningspaus och utvärdera helheten i de regleringar som nu präglar de finansiella marknaderna liksom den inre marknaden i sin helhet.