Hoppa till innehåll

Röstning i dag för att banker ska bidra till investeringar

I dag röstas mitt förslag till bankstrukturlagstiftning. Det skiljer sig från kommissionens ursprungliga förslag på avgörande punkter. Bifogat finns en länk till en intervju om dessa frågor.

För det första finns ingen tvingande separation som gäller banker bara för att de sysslar med investerings- och likviditetsverksamhet. Det är tvärtom en verksamhet vi vill ha mer av i Europa, för att på det viset få mer investeringar, tillväxt och nya jobb.

För det andra avvisas tanken på att banker som är så kallade universella skulle vara mer riskfyllda än specialiserade banker. Tvärtom är banker som står på fler ben mer tåliga och robusta än banker som är fokuserade på antingen utlåning eller så kallad trading. Företagskulturen och styrningen är bättre men framförallt står man stadigare på olika verksamheter. Historiskt är det också specialiserade banker som har drabbats mest i bankkriser, och som också har bidragit till dem mest. Lehman Brothers är ett exempel, svenska sparbanker i 1990-talets början eller spanska sparkassor 2008 är tydliga exempel. De universella bankerna har stått stadigare än de andra. Detta har också kommit till uttryck i de så kallade stresstests som har gjorts och är också i enlighet med den utvärdering som ECB gjorde av finanskrisen.

För det tredje sätter vi fokus på risker som uppträder i banksystemet istället för på banker och vissa verksamheter. Det innebär att banker med en omfattande och riskfylld trading kan tvingas höja sitt eget kapital, minska verksamheten eller separera om det enligt den ansvariga finansinspektionen finns skäl för detta.

På detta vis kan vi underlätta för investerings- likviditet och marknadsverksamheter som ger fler investeringar och fler jobb samtidigt som vi uppnår ett mer stabilt banksystem som sådant.

Nu får vi se hur stor majoriteten blir. Jag känner mig säker på det blir en majoritet som är tydlig men det ska bli roligt att se voteringsresultatet efter ett års arbete med denna bankreform som jag har försökt länka in i den tidigare bankreformen jag ansvarade för, nämligen bankrishanteringslagstiftningen. Sammantaget leder detta till en bättre marknads- och riskanpassning av europeiska banker. Stabilare, tydligare ansvar och större utrymme för investeringar.