Hoppa till innehåll

Rösta för en kyrka som utgår från år noll

Den svenska kyrkan ska vara fri från staten.

Men det finns många som vill använda kyrkan för sina egna politiska syften. Dels har vi alla de kyrkliga företrädare som i sitt budskap hellre utgår från år 1968 än från år 0.

De använder kyrkan för att själviskt sätt utnyttja dess värden för sina egna politiska idéer. Istället för att stå bakom den gud de säger sig tjäna säger de att gud står bakom dem och deras politiska ideal. I grunden står de för ett vänsterelitiskt förakt för enskilda människors frihet och rätt maskerat som den omtanke som varje tids vänsterrörelser säger sig visa människor som ett kollektiv. Allra tydligast demonstreras denna vänstercynism i den ständiga kampanjen mot demokratins Israel och relativiseringen av de regimer och rörelser som i sitt hat mot Israel liksom mot kristna styrs av både politiska och religiösa uppfattningar som går på tvärs mot tanken att man ska se och respektera den enskilda människan.

Och så finns de krafter som vill använda kyrkovalet för att blåsa i liv en nationalistisk historiesyn med kyrkan mer som en tradition för det gamla och exkluderande samhället snarare än som något som verkar i vår tid för den öppenhet vi människor bör visa varandra. De utgår i bästa fall från 1880-talets nationalromantik, i andra fall från tankebanor som bottnar i främlingsfientlighet och ett förakt för varje människas värde.

Så därför ska man gå och rösta. Inte för att politiskt påverka kyrkan utan för att motverka dem som vill göra kyrkan till sin politiska bas och megafon. Som vill missbruka den för vänsteridéer eller nationalistiska ideal präglade av främlingsfientlighet. Rösta för respekten för den enskilda människan och för att politiska uppfattning är något som var och en formar oavsett religiös tro. Kyrkan ska vara skild från staten och den ska heller inte vara en politisk rörelse för att forma staten.