Hoppa till innehåll

Rosengren har rätt

[BILD1]Vi behöver fortsatta telekomreformer som bryter upp resterna av de gamla monopolen och öppnar upp för en ny tids möjligheter.

Den potential som finns i bredbandsutvecklingen är så omfattande att den inte går att förutse. Nya affärsmöjligheter, ny användningsområden inom medicin, hälsa, handel och mycket mer.

Det enda sättet att ta vara på så många möjligheter som möjligt är att låta så många som möjligt pröva olika tankar och idéer. Björn Rosengren skriver i dag om sin syn på hur Telia borde ha privatiserats, med stamnätet avskilt från bolaget.

Den typen av avskiljning av operatörsverksamhet och stamnät är en av de reformer som jag också föreslår i min rapport om europeisk bredbandspolitik och det är en åtgärd som definitivt bör prägla en privatisering av statens Telia-aktier.