Hoppa till innehåll

Rörlighet är samarbetets grundbult – Artikel Västervis Tidning

 

”Den fria rörligheten är EU-samarbetets grundbult och nu öppnar utlandsröstningen till europaparlamentsvalet den 25 maj för de många svenskar som valt att bo och studera, jobba och driva företag i något av EU:s 27 övriga medlemsländer och på andra kontinenter i världen.

Hundratusentals svenskar har valt att bosätta sig utanför Sveriges gränser. Många i Europa och omkring 160 000 svenskar utomlands är röstberättigade.

Den fria rörligheten har gjort det lättare och möjligt för såväl svenskar, polacker som spanjorer att studera, driva företag och jobba i andra länder än det man föddes i. Det är en fantastik chans för alla de individer och familjer som ser möjligheter i andra länder. För de flesta studenter är det till exempel i dag en självklarhet att bland annat kunna åka på något av EU:s utbytesprogram som Erasmus eller att söka jobb hos ett företag i ett annat medlemsland.

Dock riskerar den fria rörligheten inom EU, med alla möjligheter den ger oss, att begränsas. Vi ser hur främlingsfientliga rörelser i Europa växer samtidigt som andra politiska partier vill inskränka den fria rörligheten och göra det svårare för människor att komma till Sverige.

Den agenda som dessa grupper söker etablera gör det inte bara svårare för människor att komma till Sverige den gör det också svårare för alla de svenskar som vill förverkliga sina drömmar i ett annat land än Sverige.

Främlingsfientlighet och nationalism ska motverkas genom att dess felaktiga föreställningar bekämpas, inte genom att man gör deras problem till sitt och allas. Den socialdemokratiska skrämselpropagandan om invandrare som skulle översvämma Sverige och dumpa löner var falsk.

Socialdemokraternas Europaparlamentariker Marita Ulvskog i riksdagen 2008:

”Vi vill inte ha en armé av låglönare som turnerar genom EU:s medlemsländer och tvingas bjuda ut sig till lägre lön, sämre och farligare villkor därför att EU och den här regeringen inte är beredda att slåss för ett utstationeringsdirektiv eller för en sammansättning av den nya EU-kommissionen som ska väljas som lovar att se till att fackliga rättigheter går före den fria rörligheten. Det är vad det handlar om.”

Vi har i dag på en arbetsmarknad av 4,7 miljoner sysselsatta omkring 6000 utländska löntagare. Dessa har inte dumpat lönerna, de turistar inte, de har motsvarande villkor som svenska löntagare har. Alla undersökningar visar samma sak. Sverige tillhör de länder som under denna tid har haft en positiv reallöneutveckling inom dessa yrkesområden.

Trots detta fortsätter socialdemokraterna med LO i spetsen sin skrämselpropaganda om att invandrare skulle dumpa löner och ta svenska jobb. Skrämselpropagandan leder till en debatt som gynnar främlingsfientliga krafter och leder till krav på nya hinder för den fria rörligheten.

Jag vill inte att LO ska bli nya tidens gränsvakter, jag vill att svenskar, polacker, spanjorer ska kunna studera, jobba och driva företag i det land där den enskilde ser möjlighet- inte hinder- och sin framtid. Liksom jag vill att svenskar fritt ska kunna söka jobb inom hela EU.

Gunnar Hökmark, ledamot av Europaparlamentet och moderaternas förstanamn vid årets Europaval”