Hoppa till innehåll

Ringholm lurade väljarna – artikel distribuerad via SNB

Regeringen har tvingats erkänna att den måste spara 10 miljarder kronor i år för att klara utgiftstaken i statens budget. Många, inte minst inom media, frågar sig vad som hänt under hösten eftersom socialdemokraterna med Bosse Ringholm i spetsen i september bestämt förnekade att det skulle finnas något behov att skjuta på utlovade reformer eller att spara i andra utgifter. Det var lätt att hålla utgiftstaken, det hade han lyckats med förr.

Han hade dessutom fräckheten att hänvisa till beräkningar som de opolitiska tjänstemännen på finansdepartementet gjort. Och med det lätt sig stora delar av journalistkåren lugna.
Inte ens när beräkningarna från finansdepartementets egen budgetavdelning läckte ut och visade– tvärtemot vad Ringholm hade påstått – att man behövde spara minst 10 miljarder kunde finansministern erkänna att utgiftstaken var på väg att spräckas om man inte sparade. Han förnekade och det fick räcka. Nyhetskommentatorerna i Sveriges Television och Sveriges Radio avfärdade därför dessa uppgifter som oppositionspolitik, som om det för dem var en tillräcklig grund bedömning.

Så mycket nytt har inte hänt utöver vad vi visste i höstas, före valdagen. Sjukfrånvaron har inte minskat utan ligger på fortsatt höga nivåer. Arbetslösheten har inte sjunkit utan ökat. Utgifterna i den svenska budgeten har inte stigit på grund av krisen i Irak, utan på grund av beslut i den svenska riksdagen under de senaste åren och genom att regeringen tappat kontrollen över sjukfrånvaron.

Precis det som nu sker visade vi moderater i en rapport, http://www.gunnar.moderat.se/dbfiles/s%20besparingslista.pdf , som jag presenterade den 9 september. Det gjorde jag efter en längre tids försök till diskussion med Bosse Ringholm med krav på att han skulle presentera vilka besparingar socialdemokraterna skulle genomföra efter valet. Beräkningar visade tydligt att pengarna inte skulle räcka till socialdemokraternas gamla utgiftslöften, som för 2003 motsvarade 11 miljarder.

Ekonomistyrningsverket hade konstaterat att utgifterna – redan före löftena de nya löftena i valrörelsen – måste bantas med 18 miljarder. Jag krävde att socialdemokraterna, precis som vi moderater och andra borgerliga partier gjorde, skulle redovisa sina besparingar. Men Ringholm vägrade att redovisa några som helst besparingar. Han förnekade behovet och kom undan med den osanningen.
Inte minst Sveriges Television vars ledande nyhetskommentator hade regelbundna och hemliga briefings med statsministern har anledning att fråga sig vilket ansvar man tog för att väljarna skulle få korrekta besked.

Det är en fara för demokratin att nyhetsförmedlingen i våra största media tar regeringen och socialdemokraterna som utgångspunkt för vad som är rätt och som avfärdar oppositionens uppgifter och åsikter som aparta avvikelser från vedertagna sanningar. Många av dem som nu yrvaket undrar vad som hänt med den svenska ekonomin och regeringens budget var medhjälpare när socialdemokraterna lurade väljarna.

Gunnar Hökmark
Riksdagsledamot (m)