Hoppa till innehåll

Riksgäldskontoret

Riksgäldskontorets nedskrivning av det förväntade budgetsaldot visar hur känsliga de svenska offentliga finanserna är. Därmed understryks också hur allvarligt det är regeringen lagt prognoser över den ekonomiska utvecklingen utan kontakt med verkligheten som grund för ökade utgifter.

Samtliga borgerliga partier har för sin del tagit hänsyn till det som nu sker genom väsentligt lägre offentliga utgifter de kommande åren. Finansutskottet kommer den 25 oktober genomföra en hearing om den ekonomiska utvecklingen. Det ger utskottet möjlighet att göra det som regeringen inte gjort, nämligen ta hänsyn till den faktiska ekonomiska utvecklingen. En mer realistisk bedömning av tillväxten i år och nästa år kan ge stabilare statsfinanser. Det säger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark i en kommentar till Riksgäldskontorets prognos över minskade skatteintäkter och negativt budgetsaldo.