Riksdagen

Om ökade kontakter med Sveriges baltiska grannländer – motion till riksdagen 1988

I närmare tusen år fungerade Östersjön som en viktig kommunikationslänk mellan folken vid dess kuster. Efter andra världskriget gick dock järnridån ner mellan oss och våra grannländer i syd…

Europe needs more ambitious targets on broadband
Europe needs more ambitious targets on broadband

”If Europe is to be home to the new digital revolution where new services and innovations create prosperity and economic growth, we need to have the fastest broadband speeds in the world”, said EPP Gr…

Mänskliga rättigheter i arabvärlden – motion till riksdagen

Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om mänskliga rättigheter i arabvärlden. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen so…

Min avvikande mening i försvarsberedningen

Avvikande mening från riksdagsman Gunnar Hökmark, Moderata Samlingspartiet Viktiga steg för att förändra försvaret som möter moderata utgångspunkter Försvarsberedningen redovisar i sit…