Hoppa till innehåll

Riksdagen bör kunna sin roll i europeisk lagstiftning

Det är ett stort problem att viktiga aktörer i det svenska samhället inte vet eller förstår vad Sveriges medlemskap i Europeiska unionen innebär. Den senaste tiden har jag noterat tidigare statsråd som trott att de suttit med i en med kommissionen gemensam regering när de deltagit i ministerrådets möten, Brysselkorrespondenter som tror att det är Europeiska rådet som sitter på all makt, vilket är upp och ner eftersom där inte stiftas någon lag, och andra som tror att det är ministerrådet som förhandlar för att parlamentet sedan ska godkänna. 

Nu senast är det Sveriges riksdag som i en video säger sig förklara att riksdagen arbetar med EU-frågor, eftersom en stor del av svenska lagar bygger på EU-bestämmelser. Det bortser helt från att riksdagen är en del av den europeiska lagstiftning som leder till europeiska lagar som gäller i Sverige liksom i Spanien, med mera. Det är inga ”bestämmelser” som dyker upp utan en lagstiftning som är förankrad i Sveriges riksdag genom regeringen och i Europaparlamentet. Det är inga mystiska ”EU-frågor” utan lagar som styr det svenska samhällets utveckling eftersom vi är en del av EU. Kemikalier, klimat, inre marknad, banker eller telekom för att bara ta några exempel. Vi är en del av denna lagstiftningsprocess. 

Sveriges riksdag är en avgörande del i en europeisk lagstiftningsprocess och synes tro att man är mottagare av ”bestämmelser”. Det är att underskatta den egna rollen och ge en felaktig bild av EU, Europa och europeisk lagstiftning.