Hoppa till innehåll

Riksbanken

Riksbankens egna kapital är inte till för att dölja växande underskott i statens budget. Om vänsterblocket framhärdar att i strid med Riksbankens ledning tvinga fram en extra utdelning på 20 miljarder kronor kommer det bli politisk strid i denna fråga. Det säger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark med anledning av att Riksbankens ledning inte ansett det lämpligt att ytterligare urholka bankens egna kapital.
En politiskt framtvingad extra utdelning riskerar att påverka förtroendet för Riksbanken på två olika sätt. Dels försvagas Riksbankens förmåga att agera självständigt, dels urholkas förtroendet för att Riksbanken har ett oberoende till den politiska makten. Socialdemokraterna i riksdagen leds i denna fråga av finansdepartementets intresse av att täppa till luckor i budgeten ett valår, inte av omsorg om Riksbanken, säger Hökmark.