Hoppa till innehåll

Riksbanken

Ringholm har fel både i frågan om Sverige förhållande till EMU och om Riksbanken. Det säger moderaternas ekonomisk- politiske talesman Gunnar Hökmark med anledning av finansminister Bosse Ringholms avvisande av ECB-chefens förslag om kodifiering av reglerna för Riksbankens vinstutdelning.

Sverige är genom EU-medlemskapet med i det gemensamma valutasamarbetet, utom när det gäller det tredje steget. Det innebär att vi bland annat redan i dag har att leva upp till kraven om en oberoende riksbank. Att de i dag gällande reglerna för Riksbankens vinstutdelning till staten kodifieras vore bara till en fördel för Riksbankens oberoende och trovärdighet liksom för förutsägbarheten om framtida vinstutdelningar.

Det är heller inte Bosse Ringholm som ansvarar för Riksbanken. Riksbanken är en myndighet som lyder under Riksdagen, just som ett led i bankens oberoende till regeringen. Det vore mycket allvarligt om Riksbankens kapital godtyckligt från år till år blev föremål för diskussioner om nya inleveranser för att täcka växande underskott i statens finanser. Därför bör frågan prövas och den bör prövas i Riksdagen, säger Hökmark.