Hoppa till innehåll

Resultat efter omröstning av direktivet Television utan gränser

Vidare ville vi se en regel om att program får avbrytas av reklam en gång varje fullständig 30-minutersperiod och inte varje 45-minutersperiod, ett förslag som tidigare antogs i kulturutskottet. Det nuvarande TV-direktivet måste moderniseras med anledning av den tekniska utvecklingen som fört med sig snabba bredband och tredje generationens mobiltelefoni som möjliggör nya TV-liknande medietjänster.

• Till stöd för ursprungslandsprincipen antogs en formulering som rör leverantörer av medietjänster som etablerar sig i en medlemsstat med en viss jurisdiktion ”i syfte att kringgå striktare bestämmelser på områden”. Den mottagande medlemsstaten får i sådana fall vidta lämpliga åtgärder för att förhindra missbruk. Åtgärderna måste dock vara förenliga med gemenskapslagstiftningen, tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt samt vara ändamålsenliga. Resultatet innebär att bolag som exempelvis sänder från Storbritannien kommer att omfattas av brittisk lagstiftning och inte svensk, även om de riktar sig till svensk publik.

• Definitionen av de båda grundläggande begreppen linjär (traditionell TV), respektive icke-linjär tjänster (beställningstjänster) har ändrats. Ledamöterna vill att bägge tjänster omfattas av en grunduppsättning samordnade regler, oavsett om de sänds enligt en fastställd programtablå eller per beställning. Med sådana minimiregler vill man söka garantera en tillräcklig skyddsnivå för minderåriga samt garantera respekten för grundläggande fri- och rättigheter.

• Reglerna för produktplacering (PP) har hittills varierat från land till land. Parlamentets slutliga kompromiss innebär att PP blir förbjuden i nyhets-, samhälls-, barn-, rådgivningsprogram och dokumentärer men tillåts i biograffilmer, TV-filmer, TV-serier och sportsändningar. PP ska identifieras på lämpligt sätt i början och slutet av programmet samt genom en signal åtminstone var tjugonde minut under programmets gång.

• När det gäller alkoholreklam behålls kommissionens skrivning om att reklam för alkoholhaltiga drycker inte får vara riktad till minderåriga och inte heller uppmuntra till överkonsumtion av sådana drycker.

• Reklam för livsmedel eller drycker tillåts inte under barnprogram. Reklaminslag får inte innehålla hets mot personer på grund av kön, ras eller etniskt ursprung.

• Med en rösts skillnad antogs ett förslag att TV-filmer, biograffilmer, barnprogram och nyhetsprogram får avbrytas av reklam en gång varje fullständig 30-minutersperiod (mot ett förslag från socialistgruppen om 45-minuter).

• Parlamentet uppmanar MS och KOM att ta fram av en uppförandekod för barnprogram som innehåller eller avbryts av reklam för ohälsosamma livsmedel som innehåller mycket fett, socker, salt eller alkohol.

• Andelen korta reklamformer, som reklaminslag och teleshoppinginslag, får inte överstiga 20 % en given timme mellan hela klockslag.