Hoppa till innehåll

Respekten för gemensamma regler en förutsättning för gemensamt ansvarstagande

Europa präglas just nu av de vågor av flyktingar som tragedierna i Mellersta Östern skapar. Flyktingvågorna nu är akuta och omfattande på ett sätt som går bortom den vanliga debatten om flykting- och invandringspolitik. Men det innebär inte att de grundläggande reglerna om registrering och det första landets ansvar ska upphävas. Då brister förutsättningarna för både den fria rörligheten och en rättvisare ansvarsfördelning.

När Tyskland i dag satte Schengenrörligheten ur spel är det ett bakslag för Europa men också en konsekvens av att de grundläggande reglerna om registrering i ankomstlandet har satts ur spel.

Vi har en skyldighet att ta emot dem som behöver skydd, de har rätt att kräva skydd. Men vi har rätt att kräva att de som kommer till våra länder fullgör sina skyldigheter enligt de lagar och regler vi har. Annars kommer det inte finnas någon gemensam flykting- och asylpolitik. Det är det allvarliga tecken som vi i dag har sett när Tyskland stänger sina gränser.

Det är självfallet oacceptabelt och inte hållbart att Danmark som är ett ledande välfärdsland inte ska ta sitt ansvar och istället låta flyktingar bara resa vidare till Sverige, lika oacceptabelt som att Danmark döms ut som ett land som inte är lämpligt. Med den inställningen faller Europas flyktingpolitik samman när bara några länder tar ansvar och blir mål för flyktingar som inte längre registreras och tas om hand i ankomstlandet.

De som tror att de gör gott genom att underminera våra regler för flyktingmottagande underminerar Europas förmåga att ta ansvar i en tid då just ansvarstagande av alla är avgörande. Vare sig Tyskland eller Sverige kommer kunna göra det som hela EU kan och måste göra.