Replik: Kriminalitet är inte en konsekvens av friheten att välja

  • av

Kriminalitet är inte en konsekvens av friheten att välja eller mångfalden av alternativ utan av ett rättssamhälle som är på reträtt och myndigheter som förmår inte att lösa sitt uppdrag. Det menar Gunnar Hökmark i en replik till statsvetarna Peter Esaiasson, Carina Gunnarson och Bo Rothstein, i DN Debatt.

Läs hela texten här.