Hoppa till innehåll

Replik i Aftonbladet – en ökad riskfokusering är bra för miljön

Den avsiktliga okunskapen är en av den seriösa samhällsdebattens främsta fiender. Aftonbladet hävdar i en ledare med fotomontage av mig att jag går kemikalieindustrins ärenden, att jag är emot Kyoto-protokollet, att jag inte har tagit ställning i frågan om det nya kemikaliedirektivet REACH samt att jag inte deltog i miljöutskottets omröstning om REACH i Europaparlamentet i tisdags.

Det sista är helt sant. Jag deltog inte i omröstningen där eftersom jag inte sitter där. Däremot deltar jag som suppleant i industriutskottet och har där stött den kompromiss som vuxit fram i frågan mellan liberaler, socialister och min partigrupp. Det som för oss svenska moderater har varit viktigt är att få en lagstiftning som innebär att de kemikalier som har störst risk och mest exponering ges störst uppmärksamhet. Om detta är att vara miljöfiende har AB börjat tillämpa en orwellsk syn på världen där krig är fred och frihet slaveri.

I den stenålders syn på politiken som kommer till uttryck i Mats Engströms text måste moderater gå industrins ärenden eftersom han själv förmodligen anser sig gå godhetens väg. Man kan dock fråga sig varför det även med denna enkla världsbild är just kemikalieindustrins ärenden Mats Engströms politiska motståndare måste gå? Varför skulle inte konsumentvaruindustrins intressen av att ha en fungerande kemikalielagstiftning vara lika viktiga om det nu måste vara den hemska industrins ärenden jag vill gå, som om dessa intressen för övrigt står i motsats till arbete, sysselsättning och välfärd? Om man nu inte kan tänka sig att den som inte tycker som en själv har en respektabel politisk uppfattning som förtjänar en saklig debatt.

Mats Engström hävdar ovanpå allt detta att jag är emot Kyoto-protokollet som syftar till att begränsa koldioxidutsläppen. Med tanke på att jag både i Europaparlamentet och i annan debatt har agerat för politiska beslut som gör det trovärdigt att uppnå målen är även detta påstående ett montage liksom bilden av mig framför frustande industriskorstenar. Aftonbladet har en debatteknik som står långt ifrån de demokratiska ideal man värnar om.

Gunnar Hökmark

Delegationsledare för moderaterna i Europaparlamentet