Hoppa till innehåll

Reparations-rut ingen miljöpolitik – artikel på GP Debatt

  • av

DEBATT: I stället för att ta itu med problemen kring svensk konkurrenskraft, villkor för företagande och den höga arbetslösheten väljer regeringen att lägga krut i sin vårbudget på ”reparations-rut”, skriver Gunnar Hökmark (M).

Att göra det billigare att reparera gamla vitvaror är ett utmärkt förslag om syftet är att

Gunnar Hökmark (M), Europaparlamentariker
hindra utvecklingen av nya energisnåla produkter som kan bidra till en bättre miljö och sänkta elräkningar för Sveriges hushåll.

När avdraget för hushållsnära tjänster infördes av den borgerliga regeringen innebar det att en sektor som tidigare dominerats av svart arbetskraft i stället blev en välkommen motor för framväxten av nya jobb, inte minst gynnande för nyanlända och personer utan fullständig utbildning.

Gamla vitvaror

Nu vill regeringen att hela Sverige ska reparera gamla vitvaror. Förslaget saknar förankring i ett reellt samhällsproblem – efterfrågan på svart arbetskraft som kan reparera frysen torde vara tämligen låg – och motverkar samtidigt Sveriges och EU:s ambitioner om ökad energieffektivisering och minskad elanvändning.

Vitvaror förbrukar i genomsnitt över 20 procent av hushållselen. En äldre uppsättning kyl och frys förbrukar i genomsnitt 1 400 kWh/år, jämfört med en nyare uppsättning som förbrukar 650 kWh/år. På elräkningen innebär skillnaden mellan äldre och nyare vitvaror uppemot tusen kronor per år och därtill finns stora vinster att hämta in för miljön om energiintensiva produkter ersätts med energisnåla.

I stället för att som regeringen gör föreslå reformer för ökad användning av elintensiva vitvaror bör Sveriges hushåll ges incitament och möjligheter att investera i nya, vilket inte bara skulle vara skonsamt för plånboken utan också för miljön.

Ny miljömärkning

I Europaparlamentet arbetar jag nu med EU-kommissionens förslag till ny energieffektiviseringsmärkning av bland annat vitvaror. Syftet är att minska elförbrukningen i hemmen baserat på konsumenters kunskap och val samt uppmuntra till innovation och konsumentmedvetande kring produkters miljöpåverkan. Gamla kylskåp och tvättmaskiner hör i enskilda fall hemma på muséer men bör inte bli regel i moderna hem.

I stället för att som nu presentera ett förslag som innebär att Sverige går i motsatt riktning – och inte bara behåller utan reparerar gamla generationers vitvaror – bör Miljöpartiets företrädare i Europaparlamentet och i riksdagen underlätta för att bästa möjliga teknologi kommer till användning så snabbt som möjligt i stället för så sent som möjligt.

Vi värnar miljö och klimat genom teknologi, utveckling och tillväxt, inte genom att behålla det gamla och motverka tillväxt. Det är inte gamla vitvaror utan reformer för innovationer och jobb vi behöver.

Gunnar Hökmark (M)

Europaparlamentariker

Läs gärna artikeln på GP:s hemsida