Hoppa till innehåll

Reglering gör mobilsamtal dyra – Artikel i Dagens Industri

Förslaget anger i detalj hur mycket ett telefonsamtal i annat land ska få kosta, år för år ända till 2013. I morgon tisdag ska förslaget behandlas i Europaparlamentet. Priset för mobiltelefonsamtal beslutas centralt i Bryssel och priset ändras den 1 juli varje år.

Problemet är att det inte finns en europeisk telekommarknad utan 27, en för varje medlemsstat. Operatörerna skinnar sina konkurrenter från andra länder. Problemen skulle lätt lösas genom en reglering på operatörsnivå. Då skulle de enskilda operatörerna tvingas konkurrera om priset till konsument. Reglerar man, som i kommissionens förslag, priset till konsument blir prisregleringen i praktiken en legal kartell.

Då finns ingen anledning för den enskilde operatören att sänka priset utöver regleringen. Dels är det reglerade priset politiskt legitimt, dels innebär varje sänkning i förhållande till det reglerade priset att man inför nästa prisreglering underminerar sin förhandlingsposition. Operatörerna kommer att hålla priset uppe för att klara nästa prisreglering. Sänker de priset riskerar de att stå svagare i nästa förhandling. Då förlorar de ännu mer av sin marginal, utan att kunna priskonkurrera för att kompensera med ökade marknadsandelar eftersom regleringen tvingar alla till samma pris.

Inför beslutet 2007 argumenterade jag, rätt ensam, emot prisreglering på konsumentnivå. Jag fick rätt. Det är just prisregleringens misslyckande som kommissionen använder som argument för att förlänga prisregleringen. Kommissionen drar slutsatsen att det saknas konkurrens eftersom priserna ligger nära regleringstariffen. Och vill därför förlänga regleringen tre år.

Europas konsumenter riskerar att missa de prissänkningar som vi har sett för nationella samtal. Mitt förslag är i stället att operatörerna för röstsamtal, sms och data blir tvungna att ömsesidigt garantera varandra tillgång till det egna nätet till samma pris som de själva blir erbjudna. Då kommer de mest konkurrensbenägna att leda prisutvecklingen och sänka priserna till konsument. Vi skulle då kunna ha roaming för nedåt 2 kronor per minut 2013. Men med prisregleringen talar allt för att priset i stället ligger nära det reglerade priset på 3,40 kronor plus moms.

Prisreglering är kontraproduktiv och gammaldags. På den europeiska telekommarknaden måste tjänster få utvecklas genom marknadens dynamik, inte till priser som regleras i Bryssel.

Gunnar Hökmark,
moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet