Hoppa till innehåll

Reglerade elpriser löser inga problem

Energifrågorna växer fram som allt viktigare politiska frågor. EU-kommissionen presenterade för två veckor sedan en grönbok om energitillförseln som i dag och i morgon kommer att diskuteras på Europeiska rådets sammanträde i Bryssel. Som en kommentar till denna har jag en artikel i Dagens Industri där jag menar att grönboken undviker de svåra frågorna. I Svenska Dagbladet i dag
föreslår Industrivärdens Sverker Martin-Löf en återreglering av elpriset.

Det tror jag är en dålig läsning på de problem som han och andra företrädare för processindustrin helt rätt pekar ut. Vi har helt enkelt för lite produktion av el. Det problemet kan inte prisreglering lösa, tvärtom. Det kommer att leda till stängda elmarknader och mindre tillgång på el. I min artikel pekar jag ut andra lösningar som syftar till att ta vara på den europeiska helhetens möjligheter.