Hoppa till innehåll

Regeringens schabblar bort Sveriges försprång

Regeringen vansköter en av Sveriges bästa framtidsmöjligheter. Schabblandet med UMTS-tillstånden har redan försenat utvecklingen av den tredje generationens mobiltelefoni i Sverige med ett år. Genom att man avvisat en auktion av tillstånden kommer nu ständigt nya administrativa förseningar.
Sverige riskerar nu att bli två år senare än våra viktigaste konkurrentländer inom det område – mobilt internet – där vi hitintills varit ledande. Det säger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark i en kommentar till UMTS-förseningen.
Redan i dag håller Sverige på att förlora sitt försprång inom IT-området. På grund av regeringens politik kommer vi redan från början ligga ett eller två år efter i den tredje generationens mobiltelefoni. Den byggs nu ut i andra länder medan Sverige inte ens fördelat tillstånden. Nu blir det där den spännande utvecklingen kommer att ske.
Post- och Telestyrelsen har nu konstaterat att man inte kan klara fördelningen av tillstånden inom tidigare utlovad tid i november. Eftersom det är flera företag som uppfyllt de grundläggande kriterierna blir det till slut en godtycklig beslutsprocess som avgör. Det innebär att den fördelningen som redan nu är försenad kommer att överklagas. Då kommer ytterligare förseningar att drabba IT- Sverige.
Regeringen har vägrat att lyssna på upprepade varningar och bär nu det fullständiga ansvaret för det som är ett stort misslyckande, konstaterar Hökmark.