Hoppa till innehåll

Regeringens politik skulle öka riskerna för kärnvapen

Den nordkoreanska aggressionen mot omvärlden är sannolikt det absolut farligaste vi i dag ser vad gäller stabilitet, säkerhet och fred. Nordkorea provocerar genom missiltester, som syftar till att visa att man kan nå vilka mål man vill, genom provsprängningar av kärnvapen, som syftar till att visa att man har förmågan, och genom upprepade hot att utplåna landets motståndare.

Risken för en eskalering som leder till att kärnvapen används är skrämmande allvarlig. Det är uppenbart att Nordkorea genom sina hot vill tvinga omvärlden till eftergifter eller underkastelse. Det är, det måste understrykas, inte omvärlden som provocerar Nordkorea, det är Nordkorea som manifesterar sitt förakt för internationell lag, internationella avtal och andra länders säkerhet. Det beror inte på andra länders agerande, som Margot Wallström lite löst tycks hävda utan på att en galen regim har utvecklat en möjlighet att hota världen.

Det är mot den bakgrunden  att den svenska regeringen nu driver kraven på att avtal om kärnvapenförbud som inte skulle få någon effekt på vare sig Nordkorea, Ryssland eller Kina men underminera icke-spridningsavtalets möjligheter. Den svenska regeringens politik skulle, om den fick genomslag, leda till att de länder som medvetet bryter mot internationella avtal hade fria händer att hota andra, när ingen förmåga till avskräckning finns. Det gäller även Rysslands upprepade hot att använda taktiska kärnvapen som ett led i att snabbt vinna ett konventionellt krig. Wallströms och regeringens politik skulle försämra förutsättningarna för europeisk stabilitet och säkerhet, inte minst i vår del av Europa.

Det är en mardrömsliknande situation som nu utvecklar sig. Den svenska regeringen driver en naivitetens politik som riskerar att spela de hänsynslösa regimerna i händerna på bekostnad av fred, säkerhet och stabilitet. Istället för att fullfölja arbetet med icke-spridning och fortsatta ömsesidiga reduktioner av kärnvapenarsenal vill Wallström tvinga fram en process som kommer att leda till att demokratier och rättsstater blir utan skydd mot galenskap och hänsynslöshet.

Nordkorea bryter redan i dag mot alla internationella avtal och man kommer att göra det med hänsynslöshet så långt man kan. Spelar man laglöshetens och hänsynslöshetens regimer i händerna underminerar man både demokrati och fred. Sveriges regering agerar ansvarslöst i en tid då realism och analytisk klarhet borde vara viktigare än plakatpolitik. I en tid av allvar är det inte acceptabelt.