Hoppa till innehåll

Regeringens måttstock underkänner politiken!

Regeringens måttstock underkänner regeringen politik!
Den ökade sysselsättningsgraden är en bubbla. Trots en unikt stark högkonjunktur har andelen faktiskt sysselsatta i arbete inte ökat sedan 1997.Den ökade sysselsättningen är i själva verket resultatet av en snabbt växande sjukskrivning. Det innebär ett dubbelt misslyckande för regeringen.
Om inte detta leder till att den ekonomiska politiken läggs om från att surfa på konjunkturen till att reformera den ekonomiska strukturen kommer Sverige drabbas av allvarliga problem när konjunkturen viker. En politik som formas i samarbete mellan vänsterpartiet, miljöpartiet och socialdemokraterna kommer inte klara den utmaning vi står inför. Det säger moderaternas ekonomisk- politiske talesman Gunnar Hökmark i en kommentar till de påbörjade budgetförhandlingarna inom vänsterblocket.
Regeringen har själv använt den ökade andelen sysselsatta som en måttstock på den ekonomiska politikens framgång som svar till dem som påpekat att vi i dag har den högsta arbetslösheten någonsin i en högkonjunktur. Men regeringens egen utredare Jan Rydh har i sin delrapport visat att regeringen har misslyckats i detta mål. Verkligheten underkänner regeringen på ett mycket tydligt sätt:
1997 var andelen sysselsatta 74,6% och sjukfrånvaron 3,9%. Andelen faktiskt sysselsatta i arbete 1997 var alltså 70,7%.
Mellan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 166 900 personer. Det är både arbetskraftstillskottet på 69 900 och 97 000 färre arbetslösa som ger denna siffra. Det ger också en ökning av formella sysselsättningstalet från 74,6% till 77%.
Men eftersom sjukfrånvaron har på bara dessa år har ökat till nästan det dubbla så ligger andelen faktiskt sysselsatta människor i arbete kvar på 70,7%. Efter tre år under unik högkonjunktur! Det är ett dubbelt misslyckande för regeringens ekonomiska politik: ingen ökad sysselsättning i faktiskt arbete men istället en snabbt växande sjukfrånvaro. Facit för de senaste årens ekonomiska politik är:
&#61623, Den högsta arbetslösheten någonsin i en högkonjunktur
&#61623, Ingen ökad andel sysselsatta i faktiskt arbete trots högkonjunktur
Om inte dessa alarmklockor kan väcka regeringen kommer Sverige och den svenska ekonomin på nytt komma in i djupa problem. Det måste leda till en ny ekonomisk politik som måste presenteras redan i vårpropositionen. Den kommer aldrig kunna formas i samarbete med vänsterpartiet och miljöpartiet, säger Hökmark.