Regeringens kamp mot sig själv

Socialdemokrater ser i bland statliga företag som sin egna privata egendom. Det leder till att de har ett svårt förhållande till de statliga företag som fungerar som privata.

Dagens Industri påpekar i dag på sin ledarsida att de statliga företagen genomför rekordstora utdelningar. LKAB delar ut 1,5 miljarder, en miljard mer än i fjor, Vattenfall 5,8 miljarder samt Telia Sonera som kontrolleras av svenska staten 5,6 miljarder plus drygt 10 miljarder i en extrautdelning.

Stora belopp och ett uttryck för att de i dagens högkonjunktur går bra men med Marita Ulvskogs logik uteblivna investeringar av det slag som hon menar det svenska näringslivet ägnar sig åt för att förhindra att den socialdemokratiska regeringen får förnyat stöd.