Hoppa till innehåll

Regeringen stoppar digitaliseringen – artikel i Bohusläningen

De olympiska spelen i Pyeongchang är nu över och de svenska olympierna kan blicka tillbaka på enastående prestationer och medaljrekord. Samtidigt startade en annan kraftmätning i Pyeongchang, nämligen digitaliseringens olympiad. Där har Sverige tidigare vunnit medalj på medalj, men hamnar nu utanför den pallplats som är avgörande för ekonomiskt och globalt ledarskap.

I Pyeongchang testas nu den femte generationens mobila bredband, 5G. De länder som blir ledande i 5G kommer bli ledande i att utveckla den digitala ekonomins nya tjänster, men framförallt i att göra den traditionella ekonomin digital. Sverige och Europa blev ledande när 2G och 3G lanserades. Det lade grunden för den svenska IT-utvecklingen och inte minst Ericssons och många svenska företags ledarskap i världen. Utveckling av 4G och den digitala ekonomin har däremot skett med amerikanska och asiatiska techjättar som lokomotiv. Med 5G behöver vi återta ledartröjan.

Dessvärre valde Stefan Löfven och den socialdemokratiska regeringen att medvetet säga nej till detta genom att ställa in auktionen av 700 MHz-bandet, som alliansregeringen lade grunden för. Det bandet hade varit betydande för den framtida 5G-utvecklingen.

När jag i Europaparlamentet förhandlade fram en snabb övergång på europeisk nivå hade vi 2020 som mål, med Italien som främsta bromskloss. Därför var det förvånande när den svenska regeringen bromsade in ett givet försprång som gör att Sverige nu knappt kommer att kunna hinna med övriga EU. Så skadas en industri och så motarbetas digitalt ledarskap.

Det är som att vårt skidlandslag medvetet skulle komma 20 minuter senare till start.

I stället för att göra Sverige till en globalt ledande plats för digital utveckling och nya företag valde regeringen att pröva ett statligt nät, vilket upptagit plats för det spektrum som skulle frigöras, med krishantering som argument. Men ett statligt nät för krishantering kommer alltid att vara för stort och överdimensionerat när inget händer och för litet och underdimensionerat när något händer. Strategiskt hade det varit bättre för statliga myndigheter att ges säker och prioriterad access för krishantering och kommunikation i de kommersiella näten, precis som i många andra länder.

Kommersiella nät skapar en långt större uthållighet och säker tillgång på kommunikation, som sedan kan följas upp med regler och säkerhetsstandarder för informationen. Med den lösningen blir sårbarheten mindre och kapaciteten större.

Nu pågår den digitala utvecklingens olympiad. Sydkorea, USA, Japan och Kina jagar pallplats och har ett försprång. Ericsson är tidigt ute och kommer att pröva 5G i Stockholm och i Tallinn redan i år. Men problemet är att förutsättningarna för en bred lansering ännu inte finns på grund av regeringens medvetna förseningar. Risken är nu att vi nätt och jämnt hinner med det som är senaste datum i EU, istället för att ligga först i banan.

Släpp tanken på statligt nät som kommer att kosta miljarder men ge väldigt lite. Se till att vi snarast möjligt fördelar de frekvenser som behövs så att vi på nytt kan få ett försprång som ger jobb, tillväxt och ledarskap. Regeringen måste sluta motarbeta Sveriges ledarskap i den femte generationens mobila bredband.

Om vi vill ha chans till medalj måste regeringen ändra sig och snabbt se till att 700 MHz-bandet tillsammans med andra viktiga frekvenser för 5G fördelas så att 2018 blir året då allt är klappat och klart.