Hoppa till innehåll

Regeringen skall bedrdiva näringspolitik – inte AP-fonderna

Det är regeringen och inte AP-fonderna som skall bedriva näringspolitik. Istället för att abdikera från sitt ansvar borde regeringen i budgetpropositionen föreslå en politik som ger ett företagsklimat där fler placeringar och investeringar kommer till Sverige istället för att nu tala om politiska regleringar av AP-fondernas placeringspolitik.
AP-fondernas placeringspolitik bygger på en bred överenskommelse för att ge så trygga pensioner som möjligt. Den skall inte ändras. Det blir både bättre pensioner och en bättre ekonomisk utveckling med en regering som tar sitt ansvar för en offensiv reform- och tillväxtpolitik istället för att abdikera från det. Det säger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark i en kommentar till statsministerns utspel om så kallade ”blå-gula” AP-fonder.
Det är inte fondernas fel att de slår vakt om pensionärernas framtida pengar utan deras skyldighet. Men det är regeringens fel att man inte gör något åt en politik som leder till företagsutflyttningar, växande investeringar och sparande utomlands. Och det vore ett ännu större fel att försöka dölja dessa brister med politiskt reglerade investeringar. Det gör inte det svenska företagsklimatet bättre men pensionerna sämre.
Det bör dessutom sägas att statsministern väljer en dålig tidpunkt att nu börja förespråka en nationell protektionism vad gäller finansmarknader och placeringar. Nu är det viktigt att slå vakt om internationell öppenhet för både investeringar, sparande och handel. Det är ett ansvar som Sverige har gentemot det internationella samfundet, säger Hökmark.