Hoppa till innehåll

Regeringen har misskött budgetprocessen

Vi ser nu följderna av en misskött och ansvarslös budgetprocess. I höstas drev regeringen igenom ökade utgifter i förhoppningen att en högre tillväxt skulle reda ut alla problemen.

Nu ökar utgifterna ännu mer än vad regeringen budgeterade för samtidigt som inkomsterna blir mindre än vad man hoppades på. Följderna blir sprängda utgiftstak och ett underliggande budgetunderskott som växer till 60 miljarder 2003. Det säger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark.

Regeringen har missar nu samtliga mål för den ekonomiska politiken. Det gäller tillväxten, sysselsättningen, arbetslösheten, utgiftstaken och balansen i statens finanser. Regeringen har tappat greppet över ekonomin.

Den ökade sysselsättningen beror framförallt på den växande sjukfrånvaron och inte på nya jobb. Därför ger den inte ökad tillväxt och nya skatteintäkter. När även LO-ekonomerna påpekar att tillväxten i sysselsättningen till en mycket stor del beror på sjukfrånvaron är det uppenbart att regeringen har misslyckats med det mål som man har hängt upp sin ekonomiska politik på.

Ingen regering kan lastas för att konjunkturen går upp och ner. Men varje regering som förblindas av konjunkturuppgången så mycket att man tror att ökade utgifter alltid kan sväljas genom ökade inkomster missköter sig och försummar sitt ansvar. Det har regeringen Persson gjort, säger Hökmark.