Hoppa till innehåll

Regeringen belönar antisemitism

Regeringen belönar antisemitism

– Det är obegripligt och oacceptabelt att svenska staten belönar
en konstnär som ägnar sig åt antisemitisk verksamhet. Det är både
osmakligt och inkompetent. Det säger riksdagsledamot Gunnar Hökmark (m) med anledning av att
konstnären Lars Hillersberg fått en statlig lönegaranti på 180
000 kronor per år. – Svenska staten bidrar genom sitt beslut till att ge en
antisemitisk verksamhet legitimitet. Det kan bara vara okunnighet
som ligger till grund för detta beslut. Det är ett underkännande
av de grunder som Marita Ulvskog bedriver kulturpolitik på. Hon
kan inte fly undan sitt ansvar genom att hävda att hon bara har
fattat ett formellt beslut. Ulvskog bär själv ansvaret för en
kulturpolitik där staten och ytterst regeringen är smakdomare.

– Den försåtliga och kränkande propaganda som Hillersberg utövar
i sina teckningar är just den billiga och kränkande propaganda
som världen över präglar antisemitisk verksamhet. Han har nu fått
en årslön om 180 000 kronor för att fortsätta bedriva samma
osmakliga verksamhet men nu legitimerad som en av svenska staten
belönad konstnär. Det är en skam för Sverige och det är en skam
för regeringen, säger Gunnar Hökmark (m).