Hoppa till innehåll

Regeringen är ytterst ansvarig – artikel på SVT Opinion

  • av

”Det är inte ett rimligt förfarande för en långsiktig försvars- och säkerhetspolitik att regeringen gör försvarsfrågor till kommunala uppgifter. Det visar på att regeringen står handfallen och splittrad inför viktiga frågor om svensk säkerhet”, skriver Gunnar Hökmark.

I går lät den svenska regeringen med Margot Wallström (S) i spetsen meddela att den anser att användningen av Karlshamn och Slite hamn påverkar svenska försvarspolitiska intressen negativt. Trots det valde regeringen att skjuta ifrån sig allt ansvar och hävda att den inte kan stoppa uthyrningen på grund av det kommunala självstyret. Nu har Gotland sagt nej till att hyra ut Slite hamn för tillfället – hur det slutar med Karlshamns hamn vet vi inte – men det är alltjämt en fråga där regeringen har ansvar och således bör bära det ansvaret.

Utrikesminister Margot Wallström hävdade i går att regeringen inte kan göra något då det är kommunerna som fattar beslut om uthyrning av hamnar.

Men svensk säkerhet och utrikesfrågor är inte en kommunal uppgift, utan regeringen som ytterst är ansvarig.

Det kommunala självstyret gäller inte frågor som rör Sveriges säkerhetspolitiska intressen.

Om ett kommunalt avtal har utrikespolitiska implikationer kan regeringen konstatera att det faller utanför kommunens kompetens. Går kommunen likväl vidare kan det upphävas av förvaltningsdomstol.

Försvarsmakten har varit tydlig med att en främmande stat inte bör få tillgång till vital svensk infrastruktur. Gazprom är inte vilket företag som helst, utan är en del av den ryska säkerhetspolitiska doktrinen.

Utöver det faktum att själva gasledningen kan utrustas av rysk säkerhetstjänst i syfte att avlyssna svensk militär kommunikation, är Slite hamn och Gotland avgörande för vår förmåga mobilisera försvaret av Östersjön, Baltikum och den svenska ostkusten.

Karlshamn ligger i mycket försvarspolitiskt känsliga Blekinge där vi både har örlogsbas och flygflottilj.

Regeringen kan därtill mot bakgrund av skyddslagen besluta om skyddsobjekt och därmed helt enkelt begränsa tillträdet till Slite hamn och Karlshamn.

Ett sådant beslut är möjligt för områden av särskilt betydelse för svensk säkerhet och territoriell integritet och där Försvarsmakten bedriver verksamhet.

Notera särskilt att Försvarsminister Peter Hultqvist (S) i går slog fast att användning av berörda hamnar kommer att påverka försvaret negativt och att om Nord Stream 2 genomförs enligt plan kommer det att få effekter för svensk försvarsplanering.

Regeringen har ett ansvar att agera så att svenska intressen säkras. Det kan inte överlåtas till någon annan.

I en tid då vi ser behovet av att stärka försvaret på grund av rysk rustning, aggressiv utrikespolitik och övergrepp på andra länders territoriella integritet är det inte rimligt att hyra ut hamnar i säkerhetsmässigt känsliga områden.

Regeringen har ett ansvar för att Sverige inte ger någon möjlighet att utnyttja svenskt territorium riktat mot svensk säkerhet.

Det är mycket välkommet att Gotland säger nej till Gazprom. Men vi vet inte än hur det går med Karlshamn, eller ens om beslutet från Gotland är permanent.

Det är inte ett rimligt förfarande för en långsiktig försvars- och säkerhetspolitik att regeringen gör försvarsfrågor till kommunala uppgifter. Det visar på att regeringen står handfallen och splittrad inför viktiga frågor om svensk säkerhet.

Den sittande regeringen måste dra huvudet ur sanden och våga agera för att trygga en långsiktig försvars- och säkerhetspolitik.