Hoppa till innehåll

Reformera Europas marknad för telekom- Artikel Computer Sweden

  • av

Det är dags för Sverige och Europa att återta ledarskapet i IT-världen. Dags att vi åter lägger grunden för en revolution av IT-entreprenörer som lägger grunden för nytt företagande, nya näringslivslösningar och som moderniserar europeisk industri, europeiskt näringsliv i en bredare bemärkelse och offentlig sektor till top of the edge.

Det finns tre viktiga skäl för att detta bör vara en överordnad europeisk och svensk reformagenda.

För det första är telekom och IT-industrin strategiskt viktiga tillväxtsektorer.

Det här mer än någon annanstans som vi ser en snabb utveckling av nytt företagande, nya tjänster och nya marknader.

För det andra innebär ledarskap inom IT-sektorn i sin helhet inte bara nytt företagande där utan också ledarskap vad gäller produktivitet, effektivitet, innovationer och globalisering inom alla andra industrier och företag.

För det tredje innebär det för Europa en möjlighet att tränga igenom alla de byråkratiska hinder som fortfarande står i vägen för att vi ska kunna förverkliga en inre marknad av tjänster, varor och kapital. Genom digitaliseringen av vår ekonomi kan vi göra världens största ekonomi – Europeiska Unionen – till världens största och ledande kunskapsmarknad.

Det som krävs för att vi ska kunna göra allt detta är i grunden administrativa lösningar och strukturella reformer av den europeiska telekommarknaden. Om inte kommer den nästa vågen av Internetutveckling ske i andra delar av världen.

Sverige är ett av de länder som skulle vara den största vinnaren på den reformvåg som vi behöver och skulle kunna starta om bara några månader. Vi har konkurrens när det gäller lokala uppkopplingar, vi har en europeisk telekomlagstiftning som förutsätter konkurrens, vi får i sommar genomslag för mitt förslag om local break out vilket avvecklar roaming för den som surfar utomlands inom EU.

Nu behöver vi göra följande. Och vi kan göra det inom ramen för nu pågående lagstiftning i Europaparlamentet som så många försöker bromsa. Jag vill gå i täten för den reformprocessen och övervinna det motstånd som finns.

Regeringens beslut om att frigöra 700- bandet för mobil datatrafik i Sverige är ett viktigt steg. För att driva på den europeiska ekonomins omvandling krävs nu att övriga Europa följer efter och öppnar upp 700-bandet för en inre gemensam marknad.

Genomföra gemensamma regler för att bredbandsutbyggnad ska kunna ske inom ramen för all annan infrastruktur. För företagande och organisationer på landsbygd och i glesbygd är detta den i särklass viktigaste reformen.

Använd regionalfonder och strukturfonder till att underlätta och snabba på utbyggnaden av ultrasnabba bredband där vi går ifrån att tala om Mbs till Gbs.

Tillåt och driv fram europeiska nät som delas av alla de olika existerande operatörer vi har idag. Då kommer vi kunna avveckla dyr roaming och samtidigt uppnå en lönsam industri för telekom och IT som kan växa och investera mer.

Om vi ovanpå detta genomför en frihet på Internet som erbjuder alla åtkomst till de tjänster man vill använda och betala för samtidigt med ett europeiskt system för upphovsrätter har vi lagt grunden för en ny utveckling av Europa.

Gunnar Hökmark, ledamot av Europaparlamentet, ansvarig för bredbandsstrategin och uppföljning av telekompaketet inom EPP-gruppen