Hoppa till innehåll

Reformera det europeiska samhället- Artikel Norrbottens-kuriren

  • av

Stora flyktingströmmar ställer stora krav på europeiskt ansvar men också på förmågan att tala om de problem de skapar. Annars kommer de aldrig att kunna lösas.

Om vi inte vill att Europa ska präglas av allt större interna motsättningar när det gäller migrationsfrågor, främlingsfientlighet och nationella intressen måste vi sätta de stora frågor som präglar vår verklighet som utgångspunkt för politiken.

Flyktingarna, de allra flesta av dem, flyr från ett brutalt krig där massavrättningar, terrorbombningar, våldtäkter samt slaveri har blivit en grym normalitet. Stora flyktingströmmar ställer stora krav på ansvar men också på förmågan att tala om de problem de skapar. Annars kommer de inte kunna lösas. Ekonomin kräver reformer annars fortsätter nedgången och den växande arbetslösheten.

Framförallt måste EU stå starkt i de stora frågorna. I utrikespolitiken, i ekonomin, i energisäkerheten och i miljöfrågorna. Vi måste kunna möta Ryssland. Värna balterna och andra. Bidra till att terrorns krafter i Mellersta Östern kan bekämpas med de militära medel som behövs för att rädda människoliv och samhällen.

Men varje enskild medlemstat måste också göra de reformer som vi kan besluta om. Det gäller också i Sverige.

I decennier har vi i Sverige haft en misslyckad bostadspolitik som lett till köer, svarta marknader, höga andrahandspriser, lågt byggande och liten rörlighet. Ändå hyllas den som solidarisk av dem som alltid hyllar planekonomi. Men vi har ingen anledning att falla in i den kören utan bör verka för en vital och levande bostadsmarknad. Hyresregleringen bör fasas ut till förmån för en marknadsmässig prissättning där den enskilde har starka rättigheter.

Lagen om anställningsskydd (Las) leder till arbetslöshet och till att unga och nyanlända inte kommer in på arbetsmarknaden. Den döms ständigt ut av alla som har avgått och hyllas av dem som tror sig vara ansvarsfulla när de försvarar den. De försvarar i själva verket arbetslöshet och en arbetsmarknad där rörligheten brister. Las som leder till inlåsningseffekter och stänger människor utanför arbetsmarknaden bör avvecklas till förmån för en lagstiftning där den enskilde har rättigheter och där arbetsgivare inom ramen för detta kan säkra företagets utveckling samt våga anställa mer.

Dessa reformer gör Sverige starkare som ekonomi, bättre som samhälle och underlättar för att människor som kommer hit ska få jobb och bostad.

Det är genom att reformera det europeiska samhället som vi kan möta de problem som i dag håller på att splittra Europa och skapa nya motsättningar. Vi behöver göra EU öppnare för nytt företagande, för innovationer och för ökad handel över gränserna. Vi måste se till att få en styrka när det gäller vår gemensamma utrikespolitik liksom när det gäller vår flyktingpolitik. Den viktigaste utmaningen nu handlar nämligen om att hålla samman EU, motverka motsättningar och att förmå fatta de beslut som verkligheten kräver.