Hoppa till innehåll

Reformer för att bygga en gemensam telekommarknad

  • av

Att skapa en gemensam europeisk telekommarknad är helt avgörande för ekonomisk tillväxt och nya jobb. Det var Gunnar Hökmarks huvudbudskap när han idag i Europaparlamentets industriutskott presenterade sina idéer om hur EU:s digitala inre marknad bör utvecklas. I diskussionerna om genomförandet av telekompaketet och EU-kommissionens kommande lagförslag om EU:s digitala inre marknad poängterade Gunnar Hökmark:

EU fortsätter att halka efter resten av världen i det globala racet om 4g och hög-hastighetsbredband. Trots att alla medlemsstater nu införlivat  telekompaketet i nationell lagstiftning plågas företag och konsumenter alltjämnt av en fragmenterad digital inre marknad. Olika regler i EU:s medlemsstater hindrar investerare och företag ifrån att utnyttja viktiga ekonomiska skalfördelar, vilket resulterar i mindre investeringar och mindre tillväxt.

En viktig byggsten för att skapa en gemensam europeisk marknad är att EU:s medlemsstater genomför redan beslutade åtgärder. Att förhala övergången till 3 och 4g är inte rätt väg att gå om vi vill skapa mer tillväxt i EU. Samtliga medlemsstater måste öppna upp 800 MHz bandet för trådlöst internet nu.

Vi behöver skapa förutsättningar för framväxten av pan-europeiska tjänsteföretag.  Genom att frigöra trådlösa radiovågor (så kallat ”radiospektrum”) för mobilt bredband säkerställer vi högre kapacitet och hastighet i våra mobilnät.  Genom att öppna upp 700 MHz-bandet för mobilt bredband i hela EU bygger vi kapacitet som är helt avgörande för framtidens tillväxtgenererande digitala samhälle. Därmed försvinner behovet av roaming, och ekonomiska skalfördelar bidrar till att vi får en verklig europeisk telekommarknad.