Hoppa till innehåll

Reepalu verkar ha gett upp

Det känns som att vänstern har förlorat debatten om företagande i välfärden. 

I en artikel på DN Debatt skriver i dag regeringens utredare Ilmar Reepalu att det finns ett behov av att reglera vinsterna i välfärden utan att hänvisa till något annat argument än att det känns så, baserat på vanlig vänstermotvilja mot privata företag i välfärden. Det kan sägas att Malmö kommun, som Reepalu lett i många år, är den privata välfärden satt på undantag samtidigt som kvaliteten i välfärden är det i allra högsta grad.

Det är slående hur användarna, eleverna, de äldre eller de sjuka lyser med sin frånvaro när Reepalu vill avveckla deras välfärdsval. Det är inte för deras skull som Reepalu vill reglera vinsterna.

Det är heller inte för kvaliteten som han vill göra det. Han menar istället att det är komplicerat att mäta välfärdskvalitet.

Det är för det första ett gott argument för att låta människor välja sina val, utifrån sina preferenser och hur man upplever service och kvalitet.

Det är för det andra fel eftersom det går att mäta kvalitet och det görs. I så gott som varje undersökning visar det sig att den privata välfärden hävdar sig väl vad gäller kvalitet. Det finns bra och mindre bra inom både privat och offentlig välfärd men som kategorier visar det sig att de privata alternativen har en bättre kvalitet och tillgänglighet. Socialstyrelsen har visat detta liksom en lång rad andra aktörer som har mätt.

Om man bortser från medborgarnas val och människors rätt att själva välja, och om man inte anser att kvalitetsfrågan påverkar hur man ser på vinster i välfärden är det lätt att hamna i en opinionsundersökning om vad människor tycker om vinst i välfärden. Och det är Reepalus enda faktiska ingångsvärde, något som ska ställas mot att frågor om medborgarna gillar valfrihet, om de värdesätter kvalitet eller om de föredrar en välfärdsstruktur som i Malmö ger andra svar.

När regeringens utredare inte kan finna några konkreta skäl för att reglera vinster, som berör verksamhetens kvalitet och medborgarnas välfärd, så är det uppenbart att frågan har reducerats till en symbolfråga för en traditionell vänster där gamla kommunalråd anser det blir bäst om kommunalråden bestämmer över medborgarna. Det är i stort sett det som det gamla kommunalrådet Reepalu skriver. Något högre krav bör ställas på det offentliga utredningssystemet.

Han rekommenderas att göra ett studiebesök i sin kommun. Där behövs det mer av privata välfärdsalternativ, om man ska se till kvalitet och medborgarnas valmöjligheter.