Hoppa till innehåll

Rättsstaten ska värnas med rätten som grund

I dagens Svenska Dagbladet attackerar tre folkpartistiska europaparlamentariker oss svenska medlemmar av EPP-gruppen för att vi anser att man istället för en politisk ska ha en legal process i fråga om Ungern bryter mot den gemensamma EU-rätten. Det handlar om allvarliga frågor för det ungerska samhällets utveckling.

Den ungerska regeringen har beslutat att pensionera domare vid en tidigare ålder än andra löntagare, samlat utnämningsmakten av nya domare till personer som står regeringen mycket nära samt öppnat upp för att åklagare ska kunna välja vid vilken domstol någon ska kunna åtalas. Ett skäl till detta är att det ungerska samhället under mycket lång tid har haft en utnämningspolitik som varit helt i händerna på det tidigare kommunistpartiet och dess socialdemokratiska arvtagare. Och på motsvarande sätt har media och andra institutioner präglats av en politiserad maktutövning även i dessa delar.

Nu ursäktar inte vare sig gammal kommunistisk maktutövning före murens fall, eller socialistisk maktutövning därefter, att dagens regering överträder viktiga regler för hur en rättstat ska fungera.

Därutöver har man minskat dataombudsmannens oberoende och dessutom föreslagit att centralbankens styrelse ska ha ledamöter utnämnda direkt av regeringen, något som påverkar dess oberoende.

Allt detta ser EU-kommissionen allvarligt på och har därför inlett en rättslig process för att avgöra om detta är förenligt med EU-rätt. Detta har vi välkomnat och tycker är helt rätt. Detta räcker inte för våra folkpartistiska ledamöter.

Folkpartisterna föredrar en vidare politisk process som handlar om den förda politiken som sådan istället för den rättsliga, eftersom de vill värna om rättstatens regler (!). De menar på fullt allvar att eftersom jag och andra moderater har välkomnat en legal process mot Ungern så accepterar vi att Ungerns regering bryter mot de gemensamma regler som EU bygger på! Det låter inte så genomtänkt om jag får uttrycka mig milt.

De vill hellre att en majoritet i Europaparlamentet, som en politisk överdomstol, ska fördöma majoriteten i det ungerska parlamentet eftersom den bedriver en politik som de själva liksom den socialistiska, och liberala, oppositionen i Ungern inte gillar. Och alla delar av denna politik framställs som att man avskaffar demokratin. Så värnar man inte om det som är demokratins kärna i ett öppet samhälle.

Den ungerska regeringen har enligt min mening gjort allvarliga misstag när en lagstiftning överhuvudtaget leder till en rättslig process på EU-nivå. Men när den ungerska oppositionen nu mobiliserar sina partivänner i Europaparlamentet vill man utöver detta göra den politik man ogillar till en rättssak med politiska domslut.

Genom att reducera allvarliga rättsfrågor till en kampanj mellan opposition och regering i Ungern med Europaparlamentet som arena undergräver man de rättsliga regler vi har. Om tillämpningen av våra lagar blir beroende av vilka politiska majoriteter vi har i enskilda länder och i Europaparlamentet blir det rätten som förlorar.