Hoppa till innehåll

Rättsstaten ska upprätthållas i Malmö – krönika Opposition Skåne

  • av

37 skjutningar i Malmö från den 1 januari till den 13 augusti. En del under ljusa dagen, andra bland bland lekande barn. Kriminella gäng har sakta tagit kontroll över delar av samhället. Nu måste rättsstaten återupprättas i de delar där den har tappat kontroll.

Kvällsposten har sedan den 1 januari dokumenterat alla skjutningar som skett i Malmö. I en överväldigad majoritet av händelserna har ingen gripits och kopplingen till organiserad brottslighet och gängkriminalitet framgår med all oönskad tydlighet. Det måste konstateras att det svenska rättsväsendet inte mäktar med sitt uppdrag.

Under sommaren har vi kunnat läsa hur de påstådda 700 miljonerna som den rödgröna regeringen sade sig satsa på Polisen har gått till att täcka upp lån och underskott. Och nu säger sig den rödgröna regeringen satsa sju miljarder över tre år. Det är en reaktion på ett politiskt misslyckande av den socialdemokratiskt ledda regeringen och långt ifrån en lösning.

Problemen är djupa. Bland många kompetenta och beundransvärda poliser ser vi också hur alltför många chefer saknar polisiär bakgrund. Och när det inte går att rekrytera poliser har man i stället tagit in över tusen civila för att avlasta den pressade situationen. Värt att nämna är att ingångslönen för en civil utredare är runt 10 000 kronor över ingångslönen för en polis.

Dagens rödgröna nödlösningar och utspelspolitik måste ersättas av en politik som bekämpar den grova kriminaliteten med rättsstatens medel. Men det förutsätter en omläggning från nuvarande kurs. I grunden handlar det om respekten för våra lagar och inte bara om andras respekt för våra lagar utan även om regeringens och våra offentliga institutioners vilja och förmåga att leva upp till de krav våra lagar ställer. Den som har begått brott eller bidragit till brottslighet ska straffas och behandlas därefter. Grov kriminalitet ska bekämpas och elimineras – inte minst när den utövas i utanförskapens områden.