Hoppa till innehåll

Rapportör för Global Economic Governance

  • av

– EU bör vara en aktiv part i de internationella samarbetena som Världsbanken och G-20, för att bevaka Europeiska intressen. Det säger Gunnar Hökmark (m) som är vice ordförande i Europaparlamentets största parti, EPP-gruppen, sedan han fått ansvar för att utveckla Europaparlamentets syn på hur EU bör samordnas och agera i de samarbeten som EU deltar i.

Ekonomisk politik och krishantering inom EU är i högsta grad beroende av andra aktörers beslut och regleringar. Det är inte bara vad USA och Ryssland gör utan också internationella fora som Valutafonden, G20 och andra samarbetsformer har stor påverkan för EU:s möjligheter att agera.

Gunnar Hökmark skall inte bara se över hur EU:s representation i ekonomiska och monetära samarbeten skall utformas men också utveckla EU:s mandat när det gäller reglering av finansmarknaderna och den globala handeln.

– För att uppnå mer transparanta och dynamiska finansiella marknader behövs en ökad tillsyn och till viss del nya regleringar men det är viktigt att sådana regleringar då är ömsesidiga och införs vid samma tidpunkt, avslutar Gunnar Hökmark.