Rapporter

Ny rapport om EUs konkurrenspolitik antagen: ”Tydlig signal om behovet av konkurrens”
Ny rapport om EUs konkurrenspolitik antagen: ”Tydlig signal om behovet av konkurrens”

”Det här är en tydlig signal om att det behövs mer, inte mindre, konkurrens i EU. Kommissionen måste våga öppna upp för innovation och konkurrens inte minste på den digitala inre marknaden…

Gunnar Hökmarks rapport om säkerheten i Östliga partnerskapsländerna
Gunnar Hökmarks rapport om säkerheten i Östliga partnerskapsländerna

Gunnar Hökmarks rapport om säkerheten i Östliga partnerskapsländerna och vad EU kan göra, som antogs under Euronest parlamentariska församling, finns nedan att läsa i sin helhet:   Sec…

Security challenges in the Eastern Partnership countries – Euronest draft report
Security challenges in the Eastern Partnership countries – Euronest draft report

Gunnar Hökmark är Europaparlamentets rapportör i Euronest parlamentariska församling för en kommande rapport om säkerhetsutmaningar i Östra Partnerskapsländerna och EU:s roll i att addressera …

Security challenges in the Eastern Partnership countries – Euronest working document
Security challenges in the Eastern Partnership countries – Euronest working document

Gunnar Hökmark is the EP rapporteur of the Euronest report Security challenges in the Eastern Partnership countries and enhancing the role of the EU in addressing them.  This text is the working…

Hökmark får stort stöd för sin rapport om den ekonomiska politiken
Hökmark får stort stöd för sin rapport om den ekonomiska politiken

I veckan antog ekonomiutskottet i Europaparlamentet Gunnar Hökmarks rapport om den ekonomiska politiken i EU. Han fick stort stöd sina förslag om behovet av strukturreformer och ansvarsfull budgetp…

Gunnar Hökmark presenterar rapport med förslag för att stärka europeisk tillväxt
Gunnar Hökmark presenterar rapport med förslag för att stärka europeisk tillväxt

Gunnar Hökmark är ansvarig för Europaparlamentets rapport om utvärderingen av den europeiska ekonomin. Rapporten är en del av European Semester-processen som handlar om att koordinera budgetpolit…

Utan budgetstabilitet ingen tillväxt
Utan budgetstabilitet ingen tillväxt

I samband med Europaparlamentets arbete för att följa upp finanspolitiken i de olika medlemsstaterna lade Gunnar Hökmark idag flera olika förslag i vilka han understryker vikten av fortsatt budget…

Gunnar Hökmark’s draft report on bank crisis management now published
Gunnar Hökmark’s draft report on bank crisis management now published

Attached you can find Gunnar Hokmarks draft report on the recovery and resolution directive (”bank crisis management”). His key message is that banks, like all other companies, must also face the risk…

Utformningen av framtida statsstödsregler
Utformningen av framtida statsstödsregler

Viktigast är att se till att reglerna utformas så att statsstöd inte snedvrider konkurrens och hindrar handel, sa Gunnar Hökmark när han i industriutskottet idag presenterade sitt yttrande om den…

Reformering av EU:s statsstödsregler
Reformering av EU:s statsstödsregler

Idag blev Gunnar Hökmark vald till ansvarig för industriutskottets synpunkter om reformeringen av statsstödsreglerna vad gäller allmännyttiga tjänster. Viktigast blir att se till att reglerna ut…

Ny skrift: Europas väg
Ny skrift: Europas väg

I samband med moderaternas Sverigemötet i Karlstad förra helgen lanserade Gunnar Hökmark skriften: ”Europas väg – några frågor till dig”. Syftet är att presentera delar av arbetet i Europaparla…