Hoppa till innehåll

Rapport om bättre villkor för små- och medelstora företag

Rapporten behandlar kommissionens Small Business Act, ett åtgärdsprogram för att vidare förbättra reglerna och villkoren för små- och medelstora företag inom EU.

Viktiga punkter i Gunnar Hökmarks rapport är att statsstöd måste utformas så att små- och medelstora företag ej missgynnas på bekostnad av stora aktörer, att dynamiska marknader med god tillgång till mikrokrediter är avgörande för en fortsatt god utveckling på området samt att förutsättningarna för små- och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar måste förbättras. Lagstiftningen på detta område får heller ej ska artificiella begränsningar för företagen som kan verka hämmande på tillväxt och ökade arbetstillfällen.

I nästa steg är rapporten nu öppen för vidare ändringsförslag från ekonomiutskottets ledamöter och kompletteringar samt tillägg från rapportören själv.

Läs rapporten i sin preliminära form nedan:

DRAFT OPINION
of the Committee on Economic and Monetary Affairs
for the Committee on Industry, Research and Energy
on Small Business Act

Rapporteur: Gunnar Hökmark

SUGGESTIONS

The Committee on Economic and Monetary Affairs calls on the Committee on Industry, Research and Energy, as the committee responsible, to incorporate the following suggestions in its motion for a resolution:

1. Underlines that the application of the ”Think Small First” principle at Community and national level requires the consistent implementation of the internal market rules and the Services Directive and an efficient follow-up by the Commission in order to secure that all obstacles are eliminated in accordance with those rules and calls for a sector inquiry to be conducted with a view to facilitating fair and open competition for small and medium-sized enterprises (SMEs) all over Europe;

2. Calls for increased efforts to be made in implementing mutual recognition in order to facilitate cross-border activities of SMEs;

3. Calls for better access for SMEs to public procurement as well as the opening up, where possible, of services of general interest to public tenders;

4. Underlines the importance of a Statute for a European Private Company;

5. Stresses that dynamic financial markets are essential for the financing of SMEs and underlines the need to open up European risk capital markets by improving the availability of and access to venture capital, mezzanine finance and micro-credit;

6. Is of the opinion that any new legislation, for example in the field of payments, copyright, company law or State aid (such as the General block exemption Regulation ) should be formulated in such a way so as not to discriminate against SMEs but, rather, to support them and the provision of their services across the internal market;

7. Takes the view that legislation regarding SMEs must be supportive of their growth and must not create artificial limits for their ability to take the lead in the development of European Economy.