Hoppa till innehåll

Rapport har fel om försvarsanslagen – de lever inte ens upp till försvarsberedningens krav

När Rapport i går beskrev regeringens överenskommelse med Liberalerna och Centerpartiet var det med samma ord som Peter Hultqvist beskriver det; en historisk ökning av försvarsanslagen. Det är inte mer sant för att försvarsministern säger det till försvar för ett ofullbordat försvarsbeslut och det är ett svaghetstecken att Rapport inte kan ge det sin egen kritiska granskning. 

För det första är det inte en historisk ökning. Det är en ökning från en historiskt och i omvärlden unikt låg nivå till en historiskt och i omvärlden låg nivå. Överenskommelsen innebär att Sveriges försvarsanslag kommer att ligga i nivån 1,5% av BNP om fem år det vill säga 2025. Det är samma nivå som de låg på efter det ansvarslösa försvarsbeslutet 2004. Det finns i dag en bred samstämmighet att det byggde på en felaktig tolkning av omvärlden, av Ryssland och av Rysslands upprustning. Fram till slutet av 1990-talet låg försvarsanslagen kring 3%. Mer historiskt är inte en nivå p 1.5%. 

För det andra står denna ökning inte i paritet med det som har skett i omvärlden. Ryssland har sedan början på 2000-talet rustat intensivt och utvecklat avancerade vapensystem och nya förband, till exempel för arktisk krigföring och för snabba begränsade insatser mot närområdet. Ryska fartyg och flygplan strävar nu efter att i Östersjön bygga upp en dominans som innebär att man i praktiken utökar sitt funktionella territorium. 

För det tredje sker denna upprustning samtidigt som Ryssland utnyttjar sitt utökade våldskapital i strid med internationell rätt och i förakt för demokrati och rättsstat. Det gäller i Ukraina, Georgien, även Syrien och som vi nu ser i Belarus. Till detta kommer den krigföring som Ryssland ägnar sig åt på andra nivåer än den väpnade, som desinformation, korruption, påverkanspolitik, mord av oliktänkande och cyberkrigföring. Den som inte ser de hot mot stabilitet och säkerhet detta innebär i vårt närområde lever avskild från en farlig verklighet. 

För det fjärde kommer Sveriges försvarsanslag om fem år ligga långt under de mål som är satta i EU och av Nato. Det innebär att vi kommer att ha ett relativt andra avsevärt svagare försvar och därmed bidra till osäkerhet och instabilitet, förutom att vi utsätter oss själva för en stor fara. Det är en fara som det inte hjälper med att man i efterhand inte såg komma och man kan inte trösta sig med att vi var naiva. En regering ska se saker och ting allvarliga för landet när de kommer, den ska tänka på förhand och den ska inte vara naiv. 

Att hävda att Sverige genomför en historisk ökning av försvarsanslagen är fel. Det ger en felaktig bild av försvarspolitiken och en farlig bild av den verklighet vi lever i. Det är däremot en upprepning av vad försvarsdepartementet säger. Det gör det värre.