Hoppa till innehåll

Raoul Wallenberg till minne i Europaparlamentet

En dag som för min del började med en presentation av min fortsatta inriktning med arbetet kring den europeiska bankkrislagstiftningen.

I alla de olika förslag som rör allt från juridikens teknikaliteter till principer för ansvaret för bankkrishantering blev det ett rätt brett stöd vid denna första debatt för en inriktning som innebär att aktieägare måste bära det fulla ansvaret men att det måste finnas utrymme för regeringar och myndigheter att i systemkriser bidra till stabilitet, att nationella fonder för insättargarantier och krisavveckling ska vara just nationella, att det ska finnas en tydligt ansvar hos bankers ägare och ledningar att hantera banken ända fram till man har hamnat i en kris som kräver offentliga insatser.

Och så växer förhoppningsvis sakta beslutet fram som jag hoppas att vi kan börja förhandla med regeringarna och medlemsstaterna om någon gång från och med mars. Och då lägger vi också fast en hörnsten för den europeiska banklagstiftningen som kommer att ge både ökad stabilitet men också tydligare ansvar i de enskilda bankernas verksamhet.

Under dagen en del agerande för att följa upp ratifikationsprocessen så att Kroatiens medlemskap förhoppningsvis inte ska fastna i en bilateral konflikt med grannlandet Slovenien kring gamla bankfordringar.

Samtidigt förhandlingar om antalet svenska mandat i parlamentet där risken för en betydande minskning var rätt stor för några månader sedan. Vill det sig väl kommer vi inte få färre trots utvidgning och minskat antal ledamöter totalt.

Nu votering kring frågor om tillväxt- och jobbpolitiken där socialister envisas med att hävda att problemet är besparingar i offentliga finanser, som om de inte är medvetna om att krisen vi står i beror på ständigt för stora underskott och för lite konkurrenskraft.

Ikväll invigs Raoul Wallenbergrummet i parlamentet. Därmed får vi alla en ständig påminnelse om att enskilda personer kan göra skillnad, att vi alla har en moralisk plikt att stå upp för grundläggande mänskliga värden och att det Europa vi har i dag kommer ur en tid av då totalitära ideologier satte vår civilisation på undantag.