Hoppa till innehåll

Räkna inte biobränsle i bilarnas utsläppstak – artikel i Dagens Industri med Christofer Fjellner

Etanol minskar därför CO2-utsläppen, under förutsättning att produktionen inte kräver mer energitillförsel än vad den färdiga etanolen kan erbjuda.

Den risken undviker man om man uppmuntrar till användning av biobränslen utan att de subventioneras, på bekostnad av skogs eller livsmedelsproduktion. I de delar av världen där mycket sol ger effektivitet i produktionen av biobränslen kan vi rent av producera betydligt mer sådana miljövänliga biobränslen. Och avvecklar vi den gamla jordbrukspolitikens begränsningar med tullar och subventioner kommer biobränsle med marknadspriser inte att tränga undan livsmedelsproduktion. Då kan vi istället få mer odlade arealer, att satsa på återbeskogning och återtagande av åkermark, vilket är bra för miljön och för klimatpolitiken. För det är politiken, inte biobränslena som är problemet.

Vi har därför lagt förslag i Europaparlamentet som innebär att bilar som är utvecklade för biobränsle ska kunna tillgodogöra sig detta i beräkningen av hur stora utsläpp de innebär. För det spelar roll om en bil går på biobränsle eller fossila drivmedel, vilket måste återspeglas i EUs lagstiftning. Detta är bra för Volvo och SAAB som har gått i täten för utvecklingen men det är framförallt bra om vi ska minska användningen av olja, inte bara beskatta den mer.

GUNNAR HÖKMARK
CHRISTOFER FJELLNER
Europaparlamentariker (m)