Hoppa till innehåll

Rädda Sveriges försprång!

Regeringen kan ännu välja en snabb fördelning genom auktion av tredje generationens mobiltelelicenser. På det viset går det att undvika en ytterligare försening av den svenska utbyggnaden av UMTS. Därmed kan Sverige försvara sin ledande ställning inom utvecklingen av mobilt Internet.

Det säger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark med anledning av att även Post- och Telestyrelsen hävdar att det går att genomföra en auktion för att fördela UMTS – licenserna.

Svälj prestigen och de ideologiska blockeringarna! Gör det istället möjligt att genomföra en auktion mellan de ansökare som uppfyller de grundläggande kraven på distribution och service. Då kan Sverige snabbt komma igång med utbyggnaden av den tredje generationens mobila telefoni. Det är nödvändigt om regeringen skall bidra till Sveriges ställning som ledande IT-nation.

Nu är det regeringen som har ansvaret. Fullföljer man sina tidigare planer på att genom skönhetstävling och myndighetsbeslut fördela UMTS – licenserna riskerar man en process med överklaganden i två eller i värsta fall tre instanser. Då kan Sverige tappa ytterligare ett år jämfört med våra viktigaste konkurrentländer. Det borde vara oacceptabelt för regeringen att genom sin egen senfärdighet låta Sveriges försprång inom mobilt Internet gå förlorat, säger Hökmark.