Hoppa till innehåll

Rubrik

I debatten om bordningen av skeppen till Gaza försvinner alltför lätt den tragedi som det innebär att nio människor mist livet. Det faktum att det har hänt på internationellt vatten lägger ansvaret extra tungt på den israeliska regeringen.

Det kan inte ursäktas med att de som befann sig ombord på åtminstone en av båtarna gjorde mer än civilt motstånd. Ser man till de videobilder som nu finns på nätet ser man hur de israeliska soldaterna möttes med grovt motstånd vilket i den situationen drev fram ytterligare våld. Det förefaller uppenbart och säger något om expeditionens syfte och inriktning.

Men det ursäktar inte varför man gjorde bordningen på internationellt vatten eller att man satte sig i en situation som ledde till dödsfall och till en tragedi som bara spelar hatets krafter i handen. Bordningen genomfördes under former som ledde till ett okontrollerat våld och det resultat som i dag präglar debatten om Israel och Gaza. Det borde man ha förutsätt. Ansvaret för detta ligger på den israeliska regeringen.

Det är den som har att företräda det israeliska folket och bidra till att man möts av respekt och förtroende och att det faktum att man är regionens enda demokrati också präglar handling och ansvarsutkrävande. Nu har man istället bidragit till en situation som gör Israels värsta fiender till vinnare, som underminerar relationer med andra länder och som lett till fördömanden världen över.

Det är som Svenska Dagbladet skriver i dag, att i valet mellan två olika alternativ valde man ett tredje och sämre. Den israeliska regeringen har ett ansvar för detta gentemot omvärlden och gentemot sin egen befolkning.

Det är viktigt att klargöra detta, inte minst eftersom vi nu ser hur de som hatar Israel eller vill demonisera Israel och landets existens inte vill göra denna skillnad mellan regering och land utan istället vill koppla en regerings agerande till Israels existentiella rätt.

Det var en situation som skapades av dem som vill demonisera Israel och en framgång de nu har uppnått är ett ansvar som faller tungt på den israeliska regeringen, utöver att man på internationellt vatten genomfört en bordning som lett till dödsfall.

De som nu vill demonisera Israel och ifrågasätta landets rätt till existens är de samma som ville samma sak tidigare. De har inte förändrat sig utan utnyttjar bara en tragedi som de har medverkat till att driva fram för sina egna syften.

Det faktum att Israels regering har spelat dem i händerna ger dem inte mer rätt i sitt grundläggande hat mot Israel. Snarare förstärker de bilden av att de fick den provokation de sökte men med en tragedi som drabbar både de människor som drabbats och fredsprocessen. Det borde även för deras del leda till eftertanke om vart hatet leder istället för ökat hat.