Hoppa till innehåll

Putins brevlådor är dåligt sällskap

Det är en schabbig verksamhet som avslöjas i de så kallade Panama-papperen. Vad som är kriminellt och inte återstår att se och kommer säkerligen att prövas. Men för Nordea är det illa att man förekommer på ett sätt som förknippar banken med en omfattande verksamhet av detta slag. Finansinspektionen kommer säkerligen att pröva vad som har skett och den rättsliga prövning som kan komma får visa på om man har brutit mot svensk lagstiftning eller internationella regelverk.

Oavsett dessa legala perspektiv, som ska prövas i sin ordning, är det inte bra för en banks integritet att hamna i postlådor och hos samma advokatbyrå som kretsen kring Putin och det saudiska hovet. Här är det omfattande penningtvätt och korruption som är syftet med verksamheten och där finns så många gråzoner som man inte bör vara i närheten av dem.

Det kan finnas skäl att påminnas om att bankers förluster drabbar bankens ägare. Det gäller inte bara när resultaträkningen visar minus utan också när trovärdigheten som är en avgörande tillgång för en bank hotas. Det återstår att se vad som är och inte är i denna fråga, inte minst när det gäller det rättsliga. Men den förlust som nu drabbar Nordea faller på aktieägarna liksom på deras ansvar.