Hoppa till innehåll

Putin och Janukovytj borde lyssna- Artikel Norran

  • av

Demonstrationerna i Ukrainas huvudstad Kiev har nått en ny nivå. Kraven på nyval till parlament och tidigarelagt presidentval har kommit att bli den centrala frågan.
I grunden handlar konflikten om Ukrainas folk ska kunna välja sin väg i Europa, eller om den ska avgöras i det fördolda bland beslutsfattare som ser sin egen rikedom och makt som viktigare än demokrati och Ukrainas framtid.

Det är ingen tvekan om att den ukrainska regimen är korrumperad och korrumperar den stat de styr över. Familjen Janukovytj berikar sig årligen med belopp som motsvarar de underskott som den ukrainska staten går med. Det är heller ingen tvekan om att Putins Ryssland hotar Ukrainas grundläggande oberoende och frihet att avgöra sin egen framtid.
Det är en ekonomisk och politisk krigföring som vi ser riktas mot Ukraina som land. Det är heller ingen tvekan om att för odemokratiska och korrumperade ledare som Viktor Janukovytj är Putins Ryssland lättare att leva med än med Europas krav på demokrati, rättsstat och kamp mot korruption.

Det är mot detta som demonstrationerna står. Mot dold och skum maktutövning, mot ryska hot mot Ukrainas frihet att styra över sin framtid och mot den korruption och väv av dold maktutövning som ett närmande till Ryssland innebär.

Vi bör på alla sätt stödja demonstranterna av det enkla skälet att deras kamp mot rysk aggression och växande korruption är vår kamp och den är avgörande för dagens och morgondagens Europa. Samtidigt är deras krav på att Ukraina ska fullfölja samarbetsavtalet en kamp för de värden som ligger till grund för EU och dess medlemsstater.
Demonstrationerna i Kiev säger också något om det Europa vi till skillnad från demonstranterna lever i. Där vi själva ser ekonomiska problem och politiska konflikter ser demonstranterna en demokrati och rättsstat som ger människor en värdig tillvaro genom välstånd och framförallt frihet och rätt.

Ett befriat och öppet Central- och Östeuropa är en naturlig del av ett demokratiskt och fritt Europa. Ett ramverk för demokrati och rättsstat som ger varje medborgare friheten att röra sig fritt över gränserna. Gemensamma demokratiska beslut över de gemensamma utmaningar och möjligheter vi möter. En integrerad ekonomi som gett inte bara ökad handel utan också större investeringar och som kan bli ännu bättre.

Ja, så är det EU vi har uppnått. Putin och Janukovytj borde lyssna till demonstranterna. Men även vi bör lyssna på det som de talar om för oss.

Gunnar Hökmark (M)
ledamot av Europaparlamentet och Moderaternas förstanamn vid årets EU-val