Hoppa till innehåll

Putin och Assad

Putinregimens försvar för den syriske diktatorn Assad gentemot dem som kräver hans avgång säger tyvärr mycket om den ryska regimen.

Den är inte någon förkämpe för vare sig mänskliga fri- och rättigheter eller demokrati, milt talat. Istället försvarar man förtryckarna och brutal våldsutövning. Skälet är enkelt. Det är sina egna intressen av att kunna utnyttja våld som man försvarar.